Sogne / Munke Bjergby sogn / Sognet i Region Sjælland

Sognet i Region Sjælland

Ordet sogn betegner et område, der hører til en kirke – et kirkedistrikt – her bor menigheden.
Ordet har at gøre med søgning og at søge. Og mennesker, der søger samme sted hen, bor i samme sogn.
Også før kristendommens udbredelse i Danmark har ordet sogn sikkert været brugt – de, der søger den samme helligdom, bor i samme sogn.
Dette gamle Munke Bjergby Sogn ligger i Region Sjælland fra 1. januar 2007 – i Sorø Kommune omgivet af Ringsted, Næstved, Slagelse, Kalundborg og Holbæk kommuner. Sorø Kommune har knap 29.000 indbyggere. I Region Sjælland er der 17 kommuner med omkring 821.000 indbyggere.
Regionshuset i Sorø

Tidligere – fra 1970 – lå sognet i Stenlille Kommune i Vestsjællands Amt. Og før den tid i Sorø Amt, hvor Munke Bjergby Sogn udgjorde én kommune. Borgmesteren hed sognerådsformand og var valgt af sognerådet. Indtil 1906 udgjorde Bromme Sogn og Munke Bjergby Sogn én sognekommune.
Munke Bjergby-Bromme Sogneråd 1898-1902
Medlemmerne er stående fra venstre: Henrik Rasmussen, Døjringe, Henrik Jensen, Gammelagergård i Vedde, Peter Rasmussen, Krøjerup, Peter Christiansen, Døjringe og skræddermester Niels Larsen, Bromme.
Siddende fra venstre: Henrik Rasmussen, Krøjerup, Kristian Jensen, Krøjerup, Rasmus Rasmussen, Bromme, Niels Vilhelmsen, Krogsgård i Munke Bjergby, Peter Kristensen, Aulegården i Bromme og Niels Rasmussen, Ostebæksgård i Rude-Eskilstrup.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille