Sogne / Stenmagle Sogn / Den store å

Den store å

Dansk Naturfredningsforening har udgivet foldere - spor i Naturen - som PDF-fil - 

Store Åmose

Start: P-pladsen Maglemosevej, Stenlille. 

GPS-koordinater: Bredde: N55°34'8.12 - Længde: Ø11°35'16.38


Kanten af Åmosen

Start: P-pladsen Maglemosevej, Stenlille.

GPS-koordinater: Bredde: N55°34'8.12 - Længde: Ø11°35'16.38

http://bricksite.com/Bricksite/Modules/Text//uf/0_9999/1281/bf8f5dc9876d860099c8c3360b6b9440.pdf

(Tryk og hold fast på kortet, så kan du flytte placeringen!)

Åmose å udspringer i moserne ved Skee tæt ved Ringsted på Midtsjælland, det første lille vandløb er Skee å og senere Tåstrup å, og løber derefter sammen med Brændemølle å ved Bonderup. Brændemølle å udspringer ved Tølløse.
Ved Undløse løber Sandlyng å til. Vi kan læse af Karl Nielsens beretning, at mosefolket i Stenmagle mose kaldte Åmose å for "Den store å" og Sandlyng å for "Den lille å". Størstedelen af Sandlyng å er voldsomt reguleret med flere betonstyrt og megen sandvandring. 
Herfra har Åmose å et forløb der minder om en motorvej til Bromølle, hvor åen går i en 900 m lang betontunnel.
Efter tunnellen har åen et meget fint forløb. På hele strækningen til Øresø Mølle har åen et næsten naturligt løb, bortset fra 2 mindre opstemninger ved Rangle Mølle og Strids Mølle.
Efter Øresø Mølle og Hejrebjerg Skoven ændre åen navn til Halleby Å og forløbet gennem Lille Åmose til udløbet i Tissø er igen en motorvej.
Efter udløbet fra Tissø løber åen næsten i sit naturlige leje, men er dog blevet uddybet og udrettet for at sænke vandstanden i Tissø og omkringliggende arealer. Halleby Å udmunder i Store Bælt lige nord for Reersø i et relativt stort, næsten deltaagtigt område kaldet Flasken.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille