Sogne / Munke Bjergby sogn / Liv i Munke Bjergby / Præstegårdens gamle længer nedrevet 1961

Præstegårdens gamle længer nedrevet 1961

Gården overfor kirken Tofteøjegård brændte først i 1950´erne og fik de bygninger, den har i dag.

Kildegården overfor præstegården fik nye bygninger efter anden verdenskrig, hvor Hans Toftegaard Jensen havde tjent penge ved tørvegravning. Tørv og briketter kom hurtigt på skinner, idet jernbanestationen lå lige ved.

Gården på matrikel nr. 1 er præstegården. Dens gamle stråtækte længer blev nedrevet i 1961. I 1963 opførte man så en ny stor avlsbygning med stald og lade i gule mursten. Den ligger lige nord for forpagterboligen, som er bygget i røde sten i 1935.

Neden for Bakken mod øst ligger Brogård (tidligere Vasebrogård) ved Kirkebakkevejs udmunding i Slagelse-Holbæk landevejen. Broen er over vandløbet fra Nørremose til Munke Bjergby Sø. Der ses også her en bro fra Sorø-Vedde Banens tid.

Partier fra Munke Bjergby på postkort, tidligt i 1900-tallet

Øverst på det gamle postkort ses købmandsbutikken i det stråtækte hus, Døjringevej 2a.
 
Midterste fotografi viser Munke Bjergby Station, en af de 5 stationer på Sorø-Vedde banen.
 
Nederst ses den fine rødstensvilla, som var aftægtshus til "Kildegården" overfor præstegården. 
Sognefoged Toftegaard Jensen byggede det tidligt i 1900-tallet nede ved amtsvejen til Slagelse. Hans søn Hans overtog gården.
I villaen boede der efter ægteparret Toftegaard Jensen flere lejere. En særlig lejer huskes. Det var en russisk baron Beer, som under revolutionen i 1917 var på et ophold i England. Han, som var ungkarl, ønskede ikke at vende hjem, men blev i England med sin tjener. Hans formue blev imidlertid hurtigt mindre, fordi hans ligemænd havde dyre vaner og rigeligt med penge. Derfor bestemte han sig til at flytte til Danmark sammen med sin tjener.
Først kom han til Pedersborg, dernæst til villaen i Munke Bjergby, hvor han gerne fortalte de forskellige beboere om sit liv, når han gik tur med sin lille foxterrier. Senere købte han hus på Trautnersvej i Sorø. Baron Beer arbejdede som bogholder hos tøjforretningen Mortensen & Søn på Storgade i Sorø (Nu "Sir Brian").
Han ønskede at blive begravet på Bregninge kirkegård på Tåsinge. Og således blev det vist, så vidt vides.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille