Sogne / Munke Bjergby sogn / Døjringe udskiftet 1793 / Rødstensvillaen

Rødstensvillaen

Den store rødstensvilla man møder på venstre hånd på Døjringevej, når man kommer fra Dybendal til Døjringe by, blev bygget af murermester Tage Jacobsen (1920-1991). Han var i 1962 med til at stifte en lokal borgerliste. Han kom i sognerådet og senere i Stenlille Kommunalbestyrelse. I hans hjem dannedes i 1986 en forening bag Borgerlisten, som var repræsenteret i Sorø Byråd til den 1. januar 2010.

Borgerlisten var i alle de år, hvor Stenlille Kommune eksisterede (1970-2005) repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Listen begyndte sit arbejde i Munke Bjergby Kommune, da der op til sognerådsvalget den 6. marts 1962 blev opstillet en Upolitisk Borgerliste. Lige siden har man kendt den som Borgerlisten med betegnelsen liste G.
Listen fik senere bogstavet J.  
Foreningen fik navnet ”Borgerlisten i Sorø Kommune” den 13. marts 2006.
Foreningen opløstes med udgangen af marts 2010, og formuen fordeltes til ikke-politiske lokale foreninger og institutioner.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille