Sogne / Munke Bjergby sogn
 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

 
OM MUNKE BJERGBY SOGN I SORØ KOMMUNE
 
og lidt om egnen deromkring
 

af
 
Niels G. Sørensen
 
2011

Opsætning- og fotobearbejdning
Preben Lemann


Indledning

 
Som beboer i Vedde og frivillig medarbejder ved Lokalhistorisk Arkiv Stenlille har jeg i mange år interesseret mig for Munke Bjergby Sogn.
Min farmor Sofie Sørensens far Niels Jørgen Nielsen (1855-1941) var smed på det lille husmandssted, matrikel nr. 9 a af Vedde By, som han havde arvet fra sin far husmand Niels Olsen. Han boede på stedet Vedde Byvej 20 med sin kone Birthe (1855-1930) og byggede en smedje i 1878. Smedjen lukkede i 1930 og blev senere bygget om til sommerhus, hvor jeg fra 1942 ofte var på ferie sammen med min familie.
I 1975 flyttede jeg med min familie ind i et nyopført hus på Vedde Byvej 11.
 
Min farfar Søren Sørensen blev født på sin far Niels Sørensens gård ”Østermark” matrikel nr. 6 e og 7 d af Munke Bjergby. Niels Sørensen (1842-1910) havde haft gården siden 1872. Han boede på gården Veddevej 8 med sin kone Ane Margrethe (1851-1931).
Min farfars lillebror Christian Sørensen overtog "Østermark" i 1910 og med tilkøb havde han 25 tønder land let lermuld at passe. Christian havde en parcel i Rude-Eskilstrup Mose, hvor der blev produceret tørv i 1940´erne. På moseparcellen gik hans køer om sommeren.
I 1950´erne havde Christian et deltidsjob i Munke Bjergby - Bromme Sognes Sparekasse på Kirkebakkevej 36. Han var formand for Sygeplejeforeningen og for Biblioteksfore-
ningen samt revisor i Brugsforeningen.
At besøge Christian og hans kone Alma var altid spændende - der var det hele på bondegården, blandt mange husdyr de to frederiksborgheste Lotte og Tulle og en have med mange blomster, frugter, bær og grøntsager.
Alt blev plejet og passet med stor flid og dygtighed.
 
Christian Sørensen på "Østermark" med hoppen Lotte i 1945


På arkivet i Stenlille findes der mange arkivalier og fotografier, som kan fortælle lokalhistorie fra sognet. Det har derfor været interessant at skrive om sognet og lidt om egnen deromkring. Jeg har også søgt informationer på Landsarkivet og i Rigsarkivet samt i bøger og tidsskrifter og ved samtaler med beboere i sognet. Bagest i bogen finder man de kilder, jeg har brugt. Den læser, der måtte ønske at vide mere, kan benytte sig af listen.
 
Skulle man beskrive sognet helt op til i dag, ville det være vanskeligt at vide, om man ville få det væsentlige med. Jeg har alligevel medtaget en del informationer om noget af det, der sker i vore dage.
Når man fortæller om gamle dage, så vælger man noget ud og fravælger noget andet. Jeg har valgt ud af det, som jeg bedst kender til, og som jeg synes, at andre også skal have mulighed for at kende. 
Bogen er opdelt i en række artikler, og rækkefølgen er ikke nødvendigvis kronologisk.
Fonden efter  Munke Bjergby - Bromme Sparekasse v. Sydbank A/S, Sorø takkes for økonomisk hjælp til udgivelsen af denne bog.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille er bogens udgiver. Arkivets leder John Schou Hansen og arkivets frivillige medarbejdere takkes for god hjælp i forbindelse med forberedelserne til arbejdet med bogen. 
Preben Lemann, Stenmagle, takkes for mange timers godt samarbejde under udarbej-
delsen af bogen.
Alan Tomlinson, Sorø, takkes for gode råd i forbindelse med velvillig gennemlæsning af manuskriptet.
Formålet med denne bog har været at give et overblik over det gamle sogn og dertil at videregive oplysninger, som ellers måtte "gå i glemmebogen".
Niels G. Sørensen
oval
Smedemester Niels Jørgen Nielsen og hustru Birthe ved smedjen i Vedde i 1920´erne
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille