Sogne / Munke Bjergby sogn / Rude-Eskilstrup udskiftet 1792 / Udflytning af få gårde

Udflytning af få gårde

Man flyttede ved udskiftningen gård 7 langt ud til mose og lille skov – derude ligger gård nr.7 – Lilleskovgård. Også Langevadgård mellem Oldgård og Donholm flyttedes ud (til nuværende Dambrovej). Oldgård lå umiddelbart vest for Ostebækgård, men efter brand i 1892 genopførtes den vest for landevejen overfor smedjen.

 
 
 


Rudegård 1950
 
 
 


Elmegård før 1918
 
 
 
 


Donholm ca. 1950
 
 


Også i Donholms mose blev der gravet tørv midt i 1900-tallet


 
 


Strædegård ca. 1940
 
De andre gårde har nærmest fået stjerneudskiftning, idet markernes areal går ud fra gårdene i landsbyen som stråler fra en sol. Fra nord mod syd og øst ligger de der den dag i dag med tre-fire huse mellem sig. Oldgård, Donholm, Strædegård, Elmegård, Rudegård (nedbrændte 1987) og Ostebækgård.

På Donholm er der maskinstation.
 
En sortbroget dansk malkerace-besætning er her syd for Munkebjergbyvej på Langevadgård.
Gården ejes af Jørgen Pedersen. I marts 2010 blev han præmieret som ejer af den besætning med den højeste ydelsesfremgang på tværs af kvægracer i 2009 på "Østlige Øer". Besætningen er på 68 årskøer, der ydede 10.000 kg mælk pr. ko.
 
På Langevadgårds jorder lå der ”i gamle dage” et mindre teglværk, der blev ødelagt ved brand i 1896.
Længst mod syd ret nær Døjringe ejerlav ligger Lillivangsgård.

 
 


Teglværket ved Langevadgård
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille