Arkivet / Arkivets samlinger

Arkivets samlinger

Arkivets ting er indsamlet over de sidste ca. 40 år (arkivet er fra juni 1973), og indeholder foruden dokumenter, billeder, protokoller m.m. også vore 4 sognes kirkebøger og folketællinger på mikrofilm. Vi råder også over en samling af ældre og nyere kort, samt håndbøger med egns-relevant stof. Arkivalierne bliver i dag registreret ved hjælp af EDB-programmet Arkibas.
Vi er ikke et museum. Her bedes I kontakte Sorø Museum, Storgade 17, 4180 Sorø.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille