Artikler / Huset ved Bromme Skov

Huset ved Bromme Skov

Artikel til lokalaviserne marts 2017 – fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Hvor er det?
 
På Lokalhistorisk Arkiv Stenlille dukker der af og til fotografier op, som vi ikke ved meget om. Og selv om mange billeder kan være interessante og fortælle lokalhistorie, kan det være ønskeligt at have oplysninger om tid og sted og om de personer, der måtte være på billederne.
 
Om fotografiet af det gamle bindingsværkshus har vi fået oplyst, at det lå ved Bromme Granskov i Munke Bjergby Sogn.
 
Personerne er Christine Corfitzen, som sidder i stolen midt for. Hun skulle have opholdt sig på fattiggården i Sorø i sine sidste år. Kvinden til højre hedder Marie Corfitzen, og hun skulle være barnepige hos Jens Peter Jensen – hvem han så kan være?
 
Vi har ikke navne på kvinden uden forklæde og på de to små børn, som hun måske er mor til. Vi kender heller ikke navnet på den unge mand med cyklen.
 
Når man ser på personernes tøj og på cyklen, kunne man gætte på, at fotografiet er fra omkring 1910-1920.
 
Huset, hvis præcise beliggenhed vi altså ikke kender, er et gammelt sjællandsk husmandshus, hvidkalket, også på selve bindingsværket og med stråtag og en enkelt skorsten.
 
På facaden er der opsat halmmåtter for at beskytte den kalkede mur mod regnen.
 
Midt i facaden anes indgangsdøren, og til venstre ses tydeligt en halvdør, som rimeligvis fører ind til en lille stald.
 
Har den mandlige beboer, som vi ikke kender, tjent penge ved skovarbejde?
 
Der er rigeligt med brænde, som sikkert stammer fra Bromme Granskov. En del er stablet op, andet er lige flækket. Bag ved Marie Corfitzen ligger en bunke grene, som kan bruges til risbrænde – til optænding.
 
Grantræerne ses i baggrunden, og ved huset kan man se 4 træer – muligvis piletræer, som skal stynes.
 
Det er oplyst, at man måtte hente vand i åen. Åen kan muligvis være Tude Å.
 
Hvis nogen har oplysninger om stedet og personerne, vil vi være taknemmelige for at modtage dem på arkivet i Stenlille, Hovedgaden 37. Der er åbent tirsdage mellem 15 og 17 undtagen juli og august. Telefonnummeret er 57 87 70 29 i åbningstiden.
 
Niels G. Sørensen
Klik på billedet for at se det større!
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille