Sogne / Munke Bjergby sogn / Den sidste istid

Den sidste istid

 
 
Det danske landskab er formet under sidste isdækkes afsmeltning – hen mod slutningen af sidste istid for 20.000 år siden.
For 25.000 år siden i den såkaldte baltiske istid nåede ismasserne til Jyllands midte.
Afsmeltningen hen over Midtsjælland skete ad to istunger.
Den ene, Storebæltsgletsjeren, der kom fra sydøst ind over landet efter at have fulgt Østersøens bund fra Finland, ”trak sig” (d.v.s. afsmeltede) samme vej tilbage.
Den anden, Øresundsgletsjeren, kom mere østligt fra – fra Sydsverige – og ”trak sig” ligeledes samme vej tilbage.
Før afsmeltningen mødtes disse to gletsjere med deres isrande i Midtsjælland. Som afsmeltningen skred frem, dannedes isfrit område foran og imellem dem. Afsmeltningen standsede en overgang, da gletsjertungerne dannede en sammenhængende flade over Sydsjælland indtil omkring det sted, hvor Sorø ligger.
 

Istungerne skilte sig ved Haverup

Storebæltsgletsjerens rand fulgte linjen Haverup – Krøjerup – Maglesø – Ødemark. Øresundsgletsjerens rand fulgte linjen Haverup – Døjringe – Saltofte – Stenlille - Assentorp.
Disse to stilstandslinjer betegnes i dag ved en række stenede bakker.
Den trekant, der dannedes foran linjerne er det ældst dannede landskab - endeligt udformet under den efterfølgende afsmeltning. Det meste af Munke Bjergby Sogn ligger inde i trekanten, som blev overskyllet af smeltevandet, der løb mod nord mod Saltbæk Vig og ud i Kattegat.
Nærmest isranden er det grus og sand, som vandet medførte, aflejret. Derfor udpegede det tidligere Vestsjællands Amt også området til regionalt graveområde.
 

Grus og sten

Der er hentet og hentes grus og sten i massevis i området mellem Munke Bjergby og Døjringe og endnu mere i gravene mod Lyng nord for Pedersborg ved Bromme Plantage.
 
 
Grusgrave ved Søgård i Munke Bjergby i 1960´erne
 
 
Egnen omkring os har virkelig sten og grus. Ikke mærkeligt, at navnene Stenlille og Stenmagle dukkede op. Ved Stenlille er der udgravet meget grus i årenes løb – på Banevænget midt i byen var der grusgrav.
Lige vest for det gamle apotek og Stenlille Bibliotek, som blev lukket i 2010, lå Stenlille Kalksandstensfabrik (1903-1958), der hvor den nu nedrevede gummifabrik senere lå. Man hentede det fine sand på tipvogne fra det område, hvor Stenlillehallen opførtes i 1975.
Lige øst for Tjørntved graves der i disse år enorme mængder sten og grus op.
 
 
 
 
Stenlille Kalksandstensfabrik
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille