Sogne / Munke Bjergby sogn / Liv i Munke Bjergby / Andre gamle gårde

Andre gamle gårde

Andre gamle gårde er Bakkegård og Studsholm med svineavl syd for byen og Brantebjerggård, som nu lægger bygninger til Sven Lindrups tømrerfirma.
 
Christa og Niels-Henrik Hjerrilds Krogsgård er besøgsgård med en besætning på 240 malkekøer og 120 kalve og ungdyr af racen Jersey. Der er sengestald og malkekarussel, og mælken leveres til Arla i Slagelse.

Smidstrupgård var tidligere meget kendt som biodynamisk landbrug.
 
Mod Døjringe er Søgård ved grusgravene og den gamle losseplads. Søgård lå ved Munke Bjergby Sø, som nu er udtørret.
Tæt ved solgte Edith og Kaj Rasmussen masser af grus, og på deres ejendom, Stenholtegård, Døjringevej 38, som Kajs far Niels Peter Rasmussen tidligere havde haft, kunne man købe kalk, hvilket ofte skete inden pinse, når husene skulle kalkes eller hvidtes. Kajs søn vognmand Flemming Rasmussen bor i dag tæt ved og kører bl.a. ud med grus og sten.
 
Nordøst for byen ligger Pælegården på matrikel nr. 8 a m.fl. af Munke Bjergby. Her producerede gårdejer og fabrikant Johannes Zinckernagel mange tørv i 1940´erne og 1950´erne.
Zinckernagel, født i Høng, overtog Pælegården i 1926 efter Hans Nielsen, som havde oprettet tørveskær i det moseareal, der hørte til gården.
Zinckernagel udbyggede tørveproduktionen, og under 2. verdenskrig og i efterkrigstiden skulle der skaffes masser af brændsel indenfor rigets grænser, så tørveproduktionen betød stor indtjening til ejeren.
Gården var på 135 tønder land, hvoraf ca. 45 tdr. var eng og mose. Jorden varierer fra ler til letmuld. Besætningen var på 14 heste, 18 køer og 25 ungkreaturer. Gården havde traktor og moderne maskiner.
Zinckernagel var medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Tørveproducentforening.
Hans to sønner Svend Aage og Erling blev teglværksejere i Munke Bjergby i 1946. De ejede halvdelen hver.
 
Pælegården med vildtbanepælen fra 1762 ligger smukt ved sø og krat og ejes af Lise og Kurt Christiansen, som i en årrække havde en fin malkekvægsbesætning. Nu er der udelukkende planteavl på ejendommen.
 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille