Sogne / Munke Bjergby sogn / Liv og aktive folk

Liv og aktive folkI Munke Bjergby Sogn er der en mindre gruppe af flittige fuldtidslandmænd på de gamle gårde. Enkelte har kvægbesætninger eller producerer slagtesvin. Man er ikke bange for at afprøve nye markafgrøder, og en ekstra fortjeneste kan det give at køre sneplov for kommunen eller at etablere en maskinstation – stor eller større.
 
Sorø Ridecenter ved Dybendal og stutteriet med de kæmpestore shireheste på Husbjerggården i Døjringe giver mulighed for aktiv fritid. Der er små steder med hobbyavl af heste, ponyer og får og geder.
Den dygtige og energiske pilefletter Nancy Jensen i Døjringe er et besøg værd; der kan man også se de mange piletræer, som vokser på familiens parcel.
Familien Arends, Enemærkegård på Juliedalvej, har en flok gode Herefordkøer.
 
Vibeke Ditlevsen i Munke Bjergby er en sand mester i filtning.
Hele tiden dukker nye tiltag op – det være sig kunsthåndværk eller nye udsalgssteder af importerede specialvarer som fx lerkrukkerne i Munke Bjergby.
På Krogen startede firmaet "Krogens Murermester" v. Torben Pedersen i 2004; Torben har kalket flere kirker og ønsker dette område som et speciale.
 
I 2008 stiftede aktive folk Munke Bjergby Borgerforening, som har god tilslutning. Andre lægger frivillig arbejdskraft i bestyrelserne for vandværkerne i Vedde, Munke Bjergby og Døjringe eller i Døjringe Beboerforening (stiftet 2009) og Rude - Eskilstrup Landsbylaug (stiftet 2010).
 
I Døjringe var der i mange år Døjringe Antenneservice, og rengøringsfirmaet Harlekin har til huse der.
Stenlille Jagtforenings 550 medlemmer kan mødes på Plantagevej i Døjringe i det velind-rettede jagthus. Foreningen blev stiftet i 1950.
 
På Bakkevej i Vedde bor Jakobine Nielsen og brolægger Jørgen Nielsen med den meget besøgte imponerende stenhave kaldet Zen Garden. Der er 5000 m2 og mere end 4000 tons granitsten. Haven har bl.a. en imponerende smuk samling af rhododendron. Der er fire damme med 700.000 liter vand. I dammene er der japanske koi-karper.
I 2010 anlagde Jørgen Nielsen syd for stenhaven en kunstig sø i en park med store sten-blokke.
Nær ved bor brolægger Hans Otto Hansen og blomsterkunstneren Bine Jensen på Kærlingebrogård med et helt nyt stuehus fra 2009.
I Vedde finder man også "Tagtømreren" på Veddevej og Murerfirmaet "Vedde Byg" på Vedde Byvej.
Da ægteparret Ragnhild og Frede Koed i Vedde flyttede fra ”Møllevang” overfor mølle-gården, blev det meste af jorden solgt fra. Ole Mikkelsen købte selve gården med et jordstykke. Her er Mikkelsens tømrer- og malerfirma ”Møllevang Bygningsentreprise”.
Ved den gamle mølle i Vedde er der indrettet et meget benyttet fitnesscenter "Fitness 2000" ejet af Kim Fredslund.


Pilekvisten

I midten af 1900-tallet var gårdejer Anton Nielsen, ”Marienlund” i Vedde, í sin fritid optaget af at vise vand med en pilekvist. Han kørte rundt til folk, der var syge, og hvis han kunne påvise vandårer under deres senge, så anbefalede han dem at flytte sengen. Som betaling skulle han have et brev med besked om, hvorvidt sengeflytningen havde hjulpet. Han besøgte mere 100 mennesker og fik mange gode tilbagemeldinger.
Anton Nielsen (26.6.1895-31.8.1975) stammede fra Gimlinge og overtog ”Marienlund” fra sin svigerfar Jens Larsen i 1919. Han blev gift med Laura. De fik døtrene Agnes og Jenny. Anton Nielsen var i mange år sognerådsformand, valgt af Venstre.
Agnes Nielsen overtog ”Marienlund” efter sine forældre.Gårdejer og sognerådsformand Anton Nielsen og hans uundværlige Morris Oxford i 1960"Marienlund" i Vedde ca. 1950. I baggrunden Vedde Mølle 
og længere væk Gammel Vedde

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille