Artikler / Vedde Andelsmejeri
Vedde Mejeri 1938 -Set fra venstre står mejeribestyrer Søren Christoffersen i hvidt. Ved hans side ses fru Marie Christoffersen med hvidt forklæde. Så følger deres tre børn Kirsten, Else og Herri. Herri blev mejeriets sidste bestyrer, da han tog over efter faderen, som utrætteligt arbejdede der i 40 år.  Ved siden af Herri står Rasmus Nielsen, Sværdsholte. Han tog prøver af den indleverede mælk. Så følger i hvidt undermejerist Rasmussen. Manden i overall er mejerist Ricard Henriksen, Brinkstykkegård, Vedde. Over ham kigger mælkekusk Marinus Hansen, Lillevang, frem fra vognen.
Klik på billedet for stor størrelse.
Artikel til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – uge 23 - 2012

 

Vedde Andelsmejeri fejrer 50 års jubilæum i 1938

Fotografiet er fra Vedde Andelsmejeris 50 års jubilæum den 18. august 1938. Foran mejeriet, hvis nabo mod syd fra 1904 var Vedde Forsamlingshus, er der hængt granguirlander op imellem de store træer. De ni mælkekuske med vogne og chaufføren med lastbilen er linet op til fotografering. Vogne og heste er pyntet med grønt og blomster.

Set fra venstre står mejeribestyrer Søren Christoffersen i hvidt. Ved hans side ses fru Marie Christoffersen med hvidt forklæde. Så følger deres tre børn Kirsten, Else og Herri. Herri blev mejeriets sidste bestyrer, da han tog over efter faderen, som utrætteligt arbejdede der i 40 år.

Ved siden af Herri står Rasmus Nielsen, Sværdsholte. Han tog prøver af den indleverede mælk. Så følger i hvidt undermejerist Rasmussen. Manden i overall er mejerist Ricard Henriksen, Brinkstykkegård, Vedde. Over ham kigger mælkekusk Marinus Hansen, Lillevang, frem fra vognen.

Som altid i Vedde benyttede man lejligheden til at mødes til fest i forsamlingshuset. Til jubilæet var der skrevet en sang på 9 vers af Karen M. Nielsen. Mel.: ”Danmark dejligst vang og vænge”.

Her er vers 6 og 7:


Sidst Christoffersen har virket

her nu mange Aar.

Flink og rolig, ligevægtig

ved sin Gerning gaar.

Alt som mælkevogne kører,

kun Tilfredshed man faar høre;

thi Geschæften giver Renter

Og Medaljer henter.

 

 

Fru Christoffersen i Rummet,*

Døren ganske nær,

maaler baade Sød og Skummet

ud til hver især.

Børn og Voksne gaar med Spanden

Eller far´ af Sted med Kanden;

thi til herlig Morgenkaffe

skal de Fløden skaffe.

 

*Rummet: i rummet ved indgangsdøren solgte fru Christoffersen mejeriprodukterne til kunderne gennem en luge. Her fyldte hun de medbragte mælkespande, satte kapsler på flasker, pakkede smør, skar ost ud, m.v.


Da der var køer på Sjælland

I 1880´erne åbnede det ene andelsmejeri efter det andet landet over. Kornprisernes fald havde gjort, at landbruget måtte finde nye indtjeningsmuligheder. Og pengene kunne komme ved salg af mejeriprodukter – herunder eksport af smør. I 1888 oprettedes der også mejeri i Vedde. Det skulle vise sig, at der var god brug for det. Det blev en stor succes, hvor 180 leverandører fra omkring 10 landsbyer i fem sogne strømmede til.

1. februar 1897 var der ”ansat” 1100 køer. Mælken hentedes bl.a. fra Karsholte, Nidløse, Verup, Tersløse, Atterup, Orebo og Tjørntved. Fra Munke Bjergby var der 43, fra Rude Eskilstrup 36 og fra Brandstrup 25 leverandører.

33 leverede mælk fra 1 ko og 59 fra 2 køer. Alle var velkomne. Fra godset Ødemark blev der leveret mælk fra 140 køer! Og håndværkere som fx smede, slagtere, tømrere, murere, hjulmænd, og skolelærere, ledvogtere (ved skovene), købmænd og mølleejere gav deres bidrag til produktionen.

De store grupper var selvfølgelig husmændene med 70 leverandører, gårdmændene med 40 og boelsmæn-dene med 26. Især husmændene fik job som mælkekuske. Andre hentede brænde og tørv til fyret. Så blev de fritaget for at køre is om vinteren.


Irma tog over

Mejeriet lukkede den 27. december 1957. Der var kun små 50 mælkeleverandører tilbage. De gik over til Kongstedlund, Stenlille og Pedersborg. Mejeriets første formand var P. Jensen – den sidste Chr. Fisker, begge Vedde. Rækken af bestyrere før Christoffersen senior og junior var: Rasmussen, Vangsø, Nielsen og Jensen. Det var bestyrer Nielsens søn, der skænkede Vedde by elektrisk gadebelysning.

I 1958 købte Irma mejeribygningerne for 30.000 kr. og etablerede kartoffelpakkeri. I 1976 fortsatte man med sodavandsfabrik. Irma solgte stedet i 1988.

 

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille                

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille