Sogne / Munke Bjergby sogn / Munke Bjergby Kirke / Degne i Bjergby

Degne i Bjergby

Den første degn i kirkebyen var (med forbehold) Ole Clausen 1684.
Dernæst kom Christian Frederik Winther, student fra Slagelse – kaldet til Munke Bjergby 1714. Boligen var forfalden, så han kom ind på en øde fæstegård, som han passede godt. Fra ham og hans hustru nr. 2 Johanne Rasmusdatter, nedstammer i lige linje Christian Winther (1796-1876), som er kendt som Sjællands og kvindens evigt forelskede digter, født i Fensmark Præstegård og stedt til hvile på Holmens Kirkegård.
1746 blev Hans Henrich Maylandt degn i Munke Bjergby. Han var student fra Holbæk.
Fra Køge kom student Marquard Otzen, som sammen med præsten vandt en proces mod Ødemarkgårds ejer. De sikrede derved degnekaldet 12 og en kvart daler. Præstekaldet fik 32 daler. "Når det regner på præsten, drypper det på degnen".
Den sidste af de gamle degne var nordmanden Peter Petersen. Han var degn i årene 1779-1807. Degneboligen, opført af den første degn, Chr. F. Winther, blev bortsolgt i 1808.
 
Degn kommer af det græske diakonos: hjælper.
Degnen var præstens medhjælper - efter reformationen 1536 også ved undervisningen.
Med skoleloven 1814 afskaffedes degneembedet. Det erstattedes af kirkesangerembedet. Kirkesangeren var også ofte landsbyens skolelærer.

 

Direkte til et andet underafsnit
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille