Artikler / Sommerdag i Stenlille

Sommerdag i Stenlille

På fotografiet taget for omkring 100 år siden ses Byvejen (Hovedgaden) i Stenlille fra nord. Grøftekanternes græs og vilde blomster er med helt ind til skolen, der langt senere blev rådhus.

Det er en varm sommerdag. De pæne bytræer kaster skygge mod vest over vejen, som endnu ikke har fået asfalt. På villa "Fortuna", som ses til højre, har man slået vinduesmarkiserne ud.

Til venstre ses telefonmasten ved Stenlille Mellem- og Realskole, som åbnede i 1904 samme år som apoteket. Dernæst følger smedjen med boligen og det røde tårn, som nu er væk, idet pladsen er overtaget af den nye Fakta-butik.

Følger man vejen anes en vindmølle placeret på en gitterkonstruktion af stål. Det var den, der stod ved bageren, som havde virksomhed vest for baneoverskæringen, hvor man nu kører forbi til genbrugspladsen. Bageren malede således selv korn til mel. Overfor lå Kalksandstensfabrikken fra 1903. Den var ejet af E.G.J. Dittmer.

I den ene af de to store ejendomme efter "Fortuna", ligger nu Stenlille Farvehandel. Her boede direktør Dittmer, hvis fabrik leverede kalksandsten til skolen og adskillige andre bygninger.

 

Handels- og Håndværkerforeningen

Til højre ud for de smukke hvidmalede stakitter står en af byens petroleumslygter, som man havde i byen, før der kom elektricitet. En lygtetænder var ansat til at passe lygterne.

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB) sørgede for gadebelysning og lygtetænder. Foreningen, som oprindelig hed Stenlille Handels- og Håndværkerforening, blev stiftet i 1903 og havde rigtig mange opgaver.

Efter at jernbanen åbnede i 1901, skete der en rivende udvikling i byen, og foreningen tog mange initiativer som for eksempel kloakering, anlæggelse af fortov og vandværk og etablering af posthus. Man arbejdede for at få jordemoder og dyrlæge til byen.

På foreningens foranledning indførtes hastighedsbegrænsning på hovedgaden i 1922. Holbæk-Sorø landevejen og landevejen til Slagelse løb lige igennem byen. Senere kom der gadenavne og husnumre.

Under foreningen stod også aftenskole, teknisk skole og handelsskole. Der kom sportsplads, legeplads og flagalle samt juleudsmykning.

Med alle de udgifter måtte man samle mange penge sammen, og det skete ved fester som sommer-festen i Nordskov og senere byfesten på Stationsvej og på sportspladsen.

Niels G. Sørensen

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille