Artikler / H.P.Christensens købmandsgård

H. P. Christensens købmandsgård med benzintank - indviet den 4. december 1921. Til højre ses lidt af støbegodsudsalget i den hvide bygning efter apotekerhavens hæk.

 

H. P. Christensens købmandsgård i Stenlille

På "Petersminde", som i dag er den gule ejendom skråt overfor købmandsgården/trælasten havde proprietær Chr. Petersen kro og høkerhandel. Men han brød sig ikke om at have kro i sin hovedbygning og byggede derfor i 1869 kro og butik på den anden side af vejen. Stenlille Kro hed det, med rejselade og en del jord til.

Det hele blev bortforpagtet til en købmand Poulsen, som solgte det til Viggo Nielsen, da proprietæren døde i 1884. Poulsen overtog "Petersminde".

 

Fra Lilleskovgård

I 1897 solgte Viggo Nielsen Stenlille Kro og jordarealet til gårdejer A. P. Christensen, "Lilleskovgård", Rude-Eskilstrup i Munke Bjergby Sogn. Viggo Nielsen fortsatte dog 10 år som forpagter af stedet. A.P. Christensen byggede ejendomme på Stationsvej, bl.a. Stenlille Hotel, som han selv drev i 7 år, idet han overførte beværterbevillingen fra kroen til hotellet.

På "Lilleskovgård" blev A.P. ´s ene søn Axel gårdejer. Han var bl.a. engageret i Munke Bjergby sogneråd og Vedde Skytte - og Gymnastikforening og blev formand for Sorøegnens Landboforening.

Den anden søn var H.P. Christensen, der gik handelsvejen. 14 år gammel kom han i lære i forretningen hos Viggo Nielsen. Han var på handelsskole i København, arbejdede i flere købmandsforretninger indtil 1905, hvor han vendte tilbage som kommis. I 1907 overtog han hele virksomheden.

Nu kom der gang i sagerne. Fra 1912-18 opførtes magasiner til kolonial, tømmer og foderstoffer, og der indrettedes et støbegodsudsalg på den anden side af gaden, hvor langt senere brugsen og biblioteket lå. Her kunne man gennem store ruder se kakkelovne m.v.

 

90 år

Den 6. november 1920 brændte forretning, magasiner og beboelse. Den aktive H.P. Christensen gik dog straks i gang med genopbygningen, og efter et år - for snart 90 år siden - kunne ejendommen tages i brug.

Arkitekt var Vilhelm Olsen, Holbæk, og lokale håndværkere, bl.a. murermestrene Løkkegård, Stenlille og Laurids Rasmussen, Vedde, stod for arbejdet. På 1. sal indrettedes en stor lejlighed. En port fra gade til gård manglede ikke.

Med dygtighed og flid førte H.P. Christensen købmandsgården frem til en af Midtsjællands største. Samtidig havde han tillidshverv og var i 1937-1946 sognerådsformand i Stenlille.

 

Wadum overtager

H.P.'s ene søn Børge Wadum uddannede sig på Niels Brocks Handelsskole og i England og Tyskland samt hos Ford i København. Derefter blev han disponent i faderens købmandsgård i 1939, medejer i 1943 og ejer i 1963. Wadum indførte selvbetjening og kom i Oceka indkøbskæden. Han var engageret lokalt med mange tillidshverv og var som faderen før ham sognerådsformand i en årrække.

Wadum dannede i 1964 I/S "Bromme Korn" med de høje grå siloer sammen med møller Svend Høyer, Bromme Mølle, og købmand Hoff - Nielsen, Dianalund. Hertil flyttedes foderstofhandelen. Handel med kolonial, trælast og bygningsartikler fortsatte i Stenlille.

H.P. Christensen byggede i 1953 gulstensvillaen ved siden af bageren nær købmandsgården. Her boede han til sin død i 1963. Han blev 81 år.

Da storkommunen Stenlille skulle dannes, valgtes Børge Wadum til formand for sammenlægningsudvalget, og han blev Stenlille Kommunes første borgmester fra 1970 til 1976, hvor han afgik ved døden midt i valgperioden.

A.P., H.P. og Wadum, der med flid og dygtighed skabte så meget, er ikke mere, men købmandsgården består.

I denne smukke rødstensbygning drev Inger Marie og Niels Erik Larsen i 29 år Stenlille Trælasthandel ApS, hvorefter C.F. Petersen & Søn A/S og Sussi Timmermann / Johnnik Bagger d. 1. april 2005 overtog selskabet og videreførte det som en XL-Tømmerhandel og Byggecenter.

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille