Artikler / Hellestrup-familiesammenkomst
Familiesammenkomst på Hellestrup

Proprietær Johannes Hansen og fru Ingeborg er fotograferet i parken på Hellestrup Hovedgård sammen med familien. Stående bag ham ses sønnen oberstløjtnant H.A.V. Hansen. Johs. Hansen og frue sidder på den tidstypiske havebænk af smedejern og hvide trælister.

Fotografiet er fra sommeren 1921. På den tid var det normale folkehold på mellem 15 og 17. Gårdens areal var 265 tdr. land, heraf 22 tdr. skov. Man havde malkekøer og fedesvin samt 10-12 arbejdsheste.

Hellestrup ligger ca.10 km N-NØ for Sorø i Flinterup Sogn. Gården menes oprettet af en nedlagt landsby tilbage i 1400-tallet. I tidens løb har bl.a. slægterne Gyldenstjerne og Grubbe samt flere højtstående officerer og Sorø Akademi været ejere. Oberst Rabe v. Kalkreuth oprettede ved testamente 1743 en stiftelse af Hellestrup og Niløsegård, men på grund af stor gæld kom stiftelsen ikke i gang, og gårdene henlagdes under Sorø Akademi.

Johs. Hansen købte hovedgården Hellestrup i 1904 af hofjægermester P.J.C. Bruun de Neergaard til Skjoldenæsholm. Hans søn overtog gården 1924 og solgte den i 1942 til A/S H.E. Gosch Tændstikfabrikker. Overlæge Schultz-Møller købte gården i 1961.

I april 2006 overtog Grethe S. Jensen og Niels Dyhr Jensen, Hellestrup, som nu er under istandsættelse. Af den oprindelige firlængede gård er kun det meget store stuehus tilbage.

Til gården hører i dag 116,73 ha, hvoraf der dyrkes 101,40 ha.

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv, Stenlille

 

 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille