Sogne / Stenmagle Sogn / Bymændene - 1682

Bymændene - 1682

(Skema over ejendomme, hartkorn og dyrket areal i 1682,  Sorø amt)

 

Stenmagle:


29 gårde, 166,64 tdr.hrtk., 10 huse uden jord, ialt 1,30 tdr.hrtk. anden skyldsat jord.  Ialt 167,94 tdr.hrtk., dyrket areal 809,1 tdr.ld.

Assentorp: 12 gårde, 92,35 tdr.hrtk., dyrket areal 418,4 tdr.ld.

Nyrup: 5 gårde, 44,24 tdr.hrtk., dyrket areal 205,5 tdr.ld.

Vanløse: 15 gårde, 80,49 tdr.hrtk., 3 huse uden jord, dyrket areal 329,6 tdr.ld.

Ovstrup: 7 gårde, 30,66 tdr.hrtk., dyrket areal 147,3 tdr.ld.

Kyringe: 4 gårde, 35,96 tdr.hrtk., dyrket areal 138,2 tdr.ld.

Ialt Stenmagle sogn:

72 gårde, 450,34 tdr.hrtk., 13 huse uden jord, 1,30 tdr.hrtk. anden skyldsat jord. Ialt 451,64 tdr.hrtk., dyrket areal 2048,1 tdr.ld.

 

I 1682 har vi den første samlede oversigt over bønderne i landsbyerne. Ved betegnelsen “øde” ses den sidste bruger af gården (fra J.V. Christensen: Tider og skikkelser).

 

Stenmagle bymænd 1682:

 1. Niels Hansen
 2. Peder Nielsen
 3. Jens Lauritzen
 4. Oluf Hansen
 5. Peder Fugl (øde)
 6. Clemen Rasmussen
 7. Laurits Tyggesen
 8. Peder Jacobsen (øde)
 9. Peder Mogensen
 10. Anders Christensen
 11. Niels Pedersen
 12. Jesper Andersen
 13. Lauritz Poulsen (øde)
 14. Niels Lauritzen (øde)
 15. Oluf Nielsen
 16. Rasmus Christensen
 17. Niels Mortensen
 18. Rasmus Nielsen
 19. Hans Rasmussen
 20. Jens Hansen
 21. Jørgen Nielsen
 22. Hans Andersen (øde)
 23. Steffen Hansen
 24. Laurits Lauritsen
 25. Chrtisen Tygesen
 26. Maren Kr. Laurids

 

Der var i byen 5 huse uden jord og 4 huse med jord. Endnu 1697 var 6 gårde øde, så ringe var kårene. Smeden drev en halv ødegård. Degnen drev halvanden ødegård. En husmand drev en halv ødegård, og holdt på denne 9 heste og 14 kreaturer, som er et enestående tilfælde på den tid. Det bemærkes, at kilderne ikke er helt ens.


Bymændene i Assentorp 1682:

 1. Peder Laursen
 2. Jacob Jacobsen
 3. Oluf Jacobsen
 4. Oluf Jensen
 5. Peder Olsen
 6. Jacob Ibsen
 7. Oluf Pedersen
 8. Niels Jensen
 9. Oluf Nielsen
 10. Christoffer Jensen
 11. Jens Andesen
 12. Sivert Olufsen

 

(Det er ejendommeligt, at se, at den konduktor, Jens Meilin, der i 1682 opmålte byen, bruger betegnelsen Asserup, en betegnelse, som almindeligvis blev brugt af befolkningen i hvert fald til omkring år 1900).


 

Bymændene i Nyrup 1682:

 1. Jens Nielsen
 2. Søren Nielsen
 3. Jens Hansen
 4. Niels Christophersen
 5. Hans Jenssen


 

Bymændene i Vandløse 1682:

 1. Erik Hansen
 2. Niels Olufsen
 3. Oluf Laursen
 4. Mikkel Nielsen
 5. Søren Clausen
 6. Rasmus Jensen
 7. Oluf Ibsen
 8. Jeppe Laursen
 9. Laurids Mikkelsen
 10. Christen Knudsen
 11. Mikkel Hansen
 12. Daniel Iversen
 13. Niels Jensen
 14. Ole Jespersen
 15. Laurids Madsen

               desuden  3 huse.


 

Bymændene i Oustrup 1682:

 1. Peder Nielsen
 2. Christen Andersen
 3. Hans Nielsen
 4. Mourids Sørensen
 5. Peder Schiøtte
 6. Hans Madsen
 7. Jens Nielsen
 8. Valborg, salig Rasmus Knudsens
 9. Claus Sørensen
 10. Søren Clausen
 11. Peder Jensen
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille