Sogne / Stenmagle Sogn / Navne på jordstykkerne

Navne på jordstykkerne


Stenmagle: Fredstykker, Gårdstykker, Biersted, Flagmose, Kiøvenet, Tiørnbanke, Krageholm, Wilde Bøge, Søer Ager, Byens Lyng, Dysse Agre, Præstens Norden, Hunstens Ager, Langagre, Bøgestub Agre, Langagre, Torpe Agre, Sønden Hunskens Agre, Spiellene, Præstens Laenet, Øverste Sandagre, Sandagre, Øverste Langagre, Nederste Langagre, Galle Bierre, Snogekær Agre, Fens Mose, Tyvsprød, Thornagre, Dahes agre, Små Stenagre, Svennings lod, Kvægsprød, Små Frue Agre, Lærke Bierne, Faahøj, Korsagre, Havrekiær, Præstens Plov, Præstens Schener, Møllebierre (Præstebakken), Elmeagre, Nyrings agre, Nørre Ås, Sandagre, Tisle Ås, Stense, Hespehøj, Helle, Kiellingagre, Steenstykker, Rærekiede, Små Tislestykker, Holmestykker, Kildemose, Tofte, Taamose, Hæsted, Klevermark, Spon Spield, Kassebro.


Oustrup: Eppesøe Eng, Gamle Tofte, Svineholm, Nye Agre, Tisle Agre, Dyseklints Ager, Gelshiøis Ager, Øverste Ager, Spørs Ager, Myrbiergs Ager, Overførds Ager, Hunslod Ager, Tørmose Ager, Brenebanke, Gaasebiergs Dam, Byholts Ager, Kortebiergs Ager, Morten Kaas Ager, Rønnebiergs Englod, Sortemose, Abelshøj Ager, Engelskiær Ager, Fledebiergs Ager, Bleielands Ager, Eskeputte, Katteager, Dønnemose, Pillertilte Ager, Bys Agre, Sellebiergs Ager, Innebiergs Ager, Herbark Ager, Oxespield, Kirke Ager, Himmerigs Ager, Krogsmose Ager, Steenkilde, Leerbiergs Mose, Birkebierg.


Vandløse: Skebierg Agre, Fellebierg Agre, Skovagre, Tyveavet, Slåenbiergsagre, Lær Agre, Stavnsholdt Agre, Lille Stub Agre, Vejleds Agre, Flintebanken, Krogager, Bollerups Stykker, Dysseagre, Bolleskovs Agre, Sands Agre, Bangstrup Agre, Hestehauge Agre, Kuleholm Agre, Heenholms Eng, Langvads Agre, Huulmule Agre, Stump Eng, Taalegave, Skovskifterne, MøerupBanken, Brede Agre, Fuglevads Holm, Vaads Agre, Brændelund, Sandes Ås, Skaren Ås, Bondemin Agre, Trøstemose, Trelheden, Sanden, Bedstemose, Langholms Agre, Steenholm Enge.

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille