Sogne / Stenmagle Sogn / De enkelte huse / Mejerivej

Huse og gårde på Mejerivej

 
Mejerivej 4 - matr. 1t: Købt fra matr. 1d (Sorøvej 86) i 1971, - og bygget hus samme år.

Mejerivej 6 - matr. 1q: Solgt fra Præstegården i 1902.

Mejerivej 8a - matr. 1a: Præsteforpagterbolig, bygget i 1936.

Mejerivej 8b - matr. 1: Staldbygning fra 1980'erne fra præsteforpagtningen, fra 1998 indrettet som grafisk virksomhed - Lemann Grafisk. Denne virksomhed flyttede i slutningen af 2010 til nyindrettede lokaler på Rønnevej 4 i Stenmagle.

Mejerivej 10 - matr. 5g: Tidligere smedje, nedlagt i 1923 og flyttet til Sorøvej 92.

Mejerivej 12 -

Mejerivej 14 -

Mejerivej 16 - Sandagergård - sidste ejer Jens Adler Henriksen, Han døde den 28. juni 2009, hvor også hans landbrug ophørte. Gården er i 2011 solgt og bliver her i 2012 istandsat.

Mejerivej 18 - Tina og Kim. I 2007 opstartet behandlingsfirma med Rolf terapi - Ny kropsholdning

Mejerivej 20 - Tidligere metalsliberi AL-SLIB flyttet til det gamle mejeri, Mejerivej 7, i 2002.

Stenmagles eneste nyere parcelhuskvarter ligger på sidevejene fra Mejerivej - Rønnevej og Hasselvej, En udstykning fra Holmsgård matr. 24 med ialt 18 huse. Det første blev bygget i 1965. Flere af dem bygget som lærerboliger.

Mejerivej 3 -

Mejerivej 5 -
 
Perlekilde
 
Perlekilde - fra 25 års jubilæet i 1913

Mejerivej 7 - matr. 24c: Stenmagle Mejeri "Perlekilden" - blev oprettet i 1888 og nedlagt i 1961, bygget på Holmsgårds jorder. I hele sin levetid havde mejeriet kun 4 bestyrere: Rasmussen, Larsen, Hansen og G.V. Pedersen. Især under de 2 sidste var mejeriet kendt som et fint oste- og smørmejeri. Den gode kvalitet skyldtes bl.a. de store gode græsarealer, sagde man. Bygningerne er siden 1961 anvendt af produkthandler Persson, Glostrup, derefter af Janus Hansen, Stenlille Gummifabrik (i bygningerne var der plastikproduktionsmaskiner) og senest af metalsliberi AL-SLIB, flyttet fra Mejerivej 20 ca. år 2002. Seneste nye er AL-BRYG fra 2013, ejet af Anders Larsen, der også har AL-SLIB. Firmaet sælger ølbrygningsudstyr og afholder kurser i ølbrygning, - det hele i lokalerne Mejerivej 7.

Stenmagle Savværk:
På jorden øst for mejeriet - Mejerivej 9-17 var der et større savværk, ejet af karetmager Schmidt. Det brændte 6. april 1940 og blev ikke genopført. Foruden savskæreri fremstilledes skafter til økser, skovle og andre træting, som blev brugt meget mere dengang end nu.

Karl Nielsen beretter et sted om sin far, der boede i Stenmagle Mose. ... ca. 1910: Savværket de kørte til, lå på den anden side af Stenmagle Mejeri, når man kører fra Stenmagle. Ejeren af savværket hed Gyde Schmidt, hans kone inviterede dem, der kom med kævler, ind på varm kaffe og ostemad.

Mejerivej 9 -

Mejerivej 11 -

Mejerivej 13 -

Mejerivej 15 -

Mejerivej 17 -

Mejerivej 19 - Hellemosegård. Nuvær. ejere Erna og Aksel Nielsen.

Mejerivej 21 -

Mejerivej 23 -

Matr. 5o: Her begyndte Chr. Petersen vognmandsforretning i 1929, og der har efterfølgende været flere vognmænd i bygningerne.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille