Sogne / Stenmagle Sogn / Årstal

Årstal

Stenmagle: Årstal kan også være spændende læsning, ikke mindst hvis man er en smule interesseret i den egn, hvor man bor. Lokalhistorikeren Holger Jørgensen, Stenmagle, har på det seneste fordybet sig i Stenmagle sogn og har fundet de fleste årstal. Efterfølgende er flere årstal suppleret fra oplysninger fra arkivet.

Holger Jørgensen: Efter at have holdt foredrag om Stenmagle sogns historie er der fra flere sider ytret ønske om at få nogle af de vigtigste årstal for begivenheder af betydning for livet i sognet. Det må dog bemærkes, at Vandløse by med sine 15 gårde og 3 huse stort set ejedes af Bonderup og Mørup godser, medens resten af sognet ejedes af Sorø kloster/Sorø akademi.

ca. 400-600: Stenlille dannes som udflytterby fra Stenmagle - heraf navnene -lille og -magle (stor).

1000-tallet: Assentorp og Nyrup dannes som udflytterbyer fra Stenmagle.

1100-tallet: Stenmagle kirke bygges (måske af beboerne selv) - ejes senere af Roskilde bispestol.

Storgården "Øxneskov" nævnes i forb. med Hvideslægten og Esbern Snare. Gårdens placering ukendt, men sandsynligvis midt i byen omkring Holmsgård og Fattighuset.

1213: Johannes (søn af Esbern Snare) skænker ved sin død “Stenmagle gård og by” til Sorø Kloster. Familien modsætter sig dog gaven og beholder den gennem flere slægtsled.

5/12 1293: Sorø Klostret får endelig “Stenmagle by og gård” efter at kong Erik Mændved havde inddraget det fra Lage Little - en af de formodede kongemordere.

1489-1493: Strid mellem Roskildebispen Niels Skave og Sorø Kloster om en præstegård, som var nedbrændt før 1444. Bønderne sat i lænker i lang tid selv om de var uden skyld i sagen.

1586: Stenmagle Mølle nævnes som privilligeret fæstemølle under Sorø Akademi. Er dermed blandt de ældste vindmøller vi kender.

1717: Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Bonderup gods.

1717-1726: Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Kaptajn Jacob Mathias Kleve.

1726-1731: Stenmagle og Stenlille kirker ejes af justitsråd Lauritz Kreyger.

1731-1752: Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Oberst Schack (Kongsdal).

1732-1812: Stenmagle får sin første skole i en gammel bygning i bygaden ved Holmsgård. Villads Olufssen bliver den første skoleholder.

1752-1766: Assentorp ejes af Ledreborg gods.

1766-1805: Assentorp ejes af Bonderup gods (skødet først underskrevet 1878).

1782: Stenmagle by udskiftes.

1789: Oustrup by udskiftes.

1797: Kyringe og Assentorp byer udskiftes.

 

1802

Vandløse udskiftes.

 

1803

Den gamle stubmølle går ud af drift og erstattes af en stor hollandsk mølle.

 

1808

Nyrup udskiftes.

 

Ejendommene overgår efterhånden til selveje. Bl.a. således:

1799: 3 ejendomme i Kyringe.

1801: 1 ejendom i Nyrup.

1805: 9 ejendomme i Assentorp og 1 i Vandløse.

1807: 1 ejendom i Stenmagle.

1854-56 (de fleste i 1854): 49 i Stenmagle, 18 i Vandløse, 23 i Nyrup, 7 i Assentorp og 12 i Oustrup.

 

1812-1923

Degnekaldet nedlægges. Den nye lærer Brøns bliver både kirkesanger og skolelærer. Undervisningen flyttes op i den gamle degnebolig ved Kirken. Denne udvides mod vest i 1845. Nedrives 1955. I dag er der græsplæne og mindesten på pladsen.

 

1800

Stenmagle og Stenlille kirker sælges til Sorø akademi.

 

1825

Mørup gods sælges til Sorø akademi (heri er Vandløse by).

 

1/2 1832

Vandløse skole indvies.

 

1853

Baptisterne bygger kapel i Vandløse.

 

9/3 1857

Assentorp skole begynder undervisning (bygget 1856).

 

13/9 1861

Indre Mission stiftes i Stenlille skolegård.

 

1861

Stenmagle kirke får et orgel.

 

1862-1863

Stenmagle kirke restaureres gennemgribende.

 

1888

Der bygges bageri ved Stenmagle Mølle.

 

1889

Stenmagle Mejeri bygges (nedlagt i 1961).

 

1894

Der bygges missionshus i Stenmagle, nedlagt 1980/81.

 

1901

Tølløsebanen indvies. Stenlille by vokser nu hurtigt.

 

1907

Stenmagle Mølle brænder. Ny bygges.

 

1909

Stenmagle forskole begynder undervisning i en ny skolebygning.

 

3/10 1909

Baptistmenigheden indvier sin nye kirke i Nyrup.

 

1911

Ny skole i Vandløse med hovedskole og forskole.

 

1914

Møllen overgår fra at være fæstemølle under Sorø Akademi til fri ejendom.

 

1920

Stenmagle by får elektricitet. Vandløse vindmølle (lå på Vanløsevej 41-43) brænder.

 

1923

Stenmagle hovedskole begynder undervisning i en ny bygning. Den “gamle skole” nedlægges som skole.

 

1938

Stenmagle forsamlingshus bygges.

 

5/9 1958

Stenmagle Centralskole indvies. Alle de “gamle” skoler nedlægges.

 

1981

Chris Jensen køber Bygården i Stenmagle. Denne rives ned og der bygges helt ny moderne fabrik.

 

Maj 2002
Stenmagle skole udvides kraftigt med bl.a. ny glasfacade.

30/5 2008
indvier DBI plastics sin nye 6.675 kvadratmeter fabrik i Stenmagle. Det røde bånd klippes kl. 14.00 af administrerende direktør for DI, Hans Skov Christensen.
 
Maj 2009
Ny flot legeplads på Stenmagle skole.
 
Juni 2011
Sorø Kommune nedlægger Stenmagle Skole, - men der er fortsat elever, der nu hører til Stenlille Skole, da der ikke er plads på denne. Stenlille Skole skal først udbygges!
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille