Sogne / Munke Bjergby sogn / Døjringe udskiftet 1793 / Gårdene og forsamlingshuset

Gårdene og forsamlingshuset

I Døjringe finder vi gårde som Husbjerggård, Ballerholmsgård og Tvedeløsegaard, som i en årrække i 1900-tallet hed Tvedelystgård. Mod syd Ulriksholm og nordpå Digestensgård, Damsgård og Otbergshøj.

Længere ude mod øst finder vi Holtegård og Døjringegård (tidl. Smedegaard). På Døjringegård er der en større produktion af juletræer. Her holder også Compac Sjælland til, et entreprenørselskab indenfor naturpleje, vandløbsrensning, skovdrift m.v.

Længst ude nordøst på ligger Døjringe Huse. Sædvanen tro placeredes de små husmandssteder længst væk fra landsbyen.
Herude i nr. 1 boede for mange år siden Anders Træskomand.

Ved Holtebakke på Nødbrøndsvej yderst mod sydøst i sognet øst for Døjringe Mose er der en malkekvægsbesætning – Sortbroget Dansk. Og som nabo hjortefarmen på Hjortsølund.
 
Toftegård (matrikel 4a) lige øst for bykernen har Vagn Jensen – søn af sognets sidste sognerådsformand, gårdejer Thorkild Jensen (V) – noget ret sjældent i sognet i dag: nemlig produktion af svin – det kendes på de 2 store moderne blå stålsiloer.

Øst for Toftegård lå Døjringes smedje, hvor der også har været telefoncentral.

På Dyssevej 18 opførtes i 1896 Døjringe Forsamlingshus, som blev drevet som et anpartsselskab. Her var fester, gymnastik, danseskole og foreningsliv. De første vandrekurser for landbokvinder, som Magdalene Lauridsen fra Ankerhus ”opfandt”, var her. Huset solgtes til privatbolig i 1967, og kunstneren Henning Nielsen indrettede bolig og atelier der.

Før 1964 gik Holbæk-Sorø landevejen gennem landsbyen. Men på grund af den stigende trafik blev vejen lagt udenom. Af samme grund fik Vedde også i 1960´erne lagt landevejen udenom byen.Gymnaster med lederen Chr.Christiansen foran Døjringe Forsamlingshus
i begyndelsen af 1900-tallet
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille