Sogne / Munke Bjergby sogn / Oldtidsfund i Bromme og Åmosen

Oldtidsfund i Bromme og Åmosen

I 1944 opdagede man, at nogle af de første mennesker i Danmark havde efterladt sig flintredskaber - pilespidser, stikler, bor, knive og skrabere - lige umiddelbart syd for vores sogn mellem Glarmosen og Bromme Møllegård. Disse rensdyrjægere var her for ca. 12.000 – 13.000 år siden. Da fundet blev gjort, var det Danmarks ældste stenalderboplads, og den gav navn til "Brommekulturen".Den bedst bevarede træstammebåd fra yngre stenalder ses her under udgravningen i Åmosen. Båden er 5,5 m lang og har en fin opadbøjet stævn samt en massiv bagstavn. Den har huller i lønningen, enten til træspilere, der har gjort båden bredere, eller til udliggere. Begge dele ville have gjort båden mere stabil og brugbar.
 


De mange sjældne og fine oldtidsfund, der er gjort ved udgravninger siden 1863 i Åmosen nord for Munke Bjergby Sogn - i den nuværende Sorø Kommune - , kan studeres på Nationalmuseet i København.
I forbindelse med tørvegravning og smuldharvning er der især i 1940´erne og 1950´erne fundet værdifulde oldtidssager.
Intet andet sted i Europa kan der fremvises en så enestående kulturarv som i den 36 km2 store Åmose. De interessante fund er fra jægerstenalderens menneskeliv i 7000 år fra ca.10.000 til 3.000 f. Kr.
Der er bl.a. fundet bopladser, offerpladser, hyttetomter, grave, 25 stammebåde, lerkar og redskaber af flint, dyreknogler og hjortetak.
I Stenmagle Sogn er der registreret 458, i Stenlille Sogn 281 og i Tersløse Sogn 87 fund og fortidsminder.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille