Sogne / Munke Bjergby sogn / Kilder, information og litteraturliste

Kilder, information og litteraturliste

Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland

Kort & Matrikelstyrelsen

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
 
Oplysninger fra borgere i Sorø Kommune, fra lokalaviser og via internettet,
herunder  Fund og Fortidsminder på www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder
 
Hvor intet andet er angivet, er fotografierne fra Vedde-fotografen Chr. Hansen eller privatfotografier, hvor fotografens navn er uoplyst.
 
Årbøger for Historisk Samfund for Sorø Amt
Herunder i Årbog nr. 94 - 2007: 
"Kammergave - fra fæstegård til botilbud" af Holger Jørgensen og Helge Torm
og i Årbog nr. 56 - 1969:
"Fra en landsby og dens skole, Døjringe by" af Karl Rønne
og i Årbog nr. 22 - 1934:
"Sagn og Overlevering om Gravhøjene i Sorø Amt" af Inger Margrethe Boberg
 
P. Duus: Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers Tilstand, Sorø Amt,
foranstaltet af Landhusholdningsselskabet 1840
 
Anton Nielsen: "Fra Landet", Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902

J.B.C. la Cour: Danske Gårde, Danske Gaardes Forlag, Aarhus 1907

Axel Beck: Vilhelm og Nina Beck 1. og 2. bind, O. Lohse, København 1921
 
M. Mackeprang, P. Nørlund m.fl.: Sorø:
Klosteret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne,
udgivet af Soransk Samfund 1923-1931 - 2 bind
 
Danmarks Amter, Sorø Amt, 4. hefte, 1929
 
Danmarks Kommunale Forvaltning, Holbæk Amt, Sorø Amt,
udgivet af Selskabet "Vort Samfund", København (omkr. 1929)
 
J.V.Christensen: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VIII),
Folketidendes Bogtrykkeri, Ringsted 1931
 
J.P. Trap: Danmark,
Sorø Amt (4. udgave 1921) og Holbæk Amt (5. udgave 1954), Gads Forlag København
 
Landbruget i Sorø Amt, udgivet af Nordisk Kulturhistorisk Forlag, København 1947.
 
Morten Vævers Saga - Fortalt af ham selv og gengivet ved Poul Dyssegaard,
udgivet af O. Lohses Forlag / EFTF., Købenahavn 1958
 
Folkehøjskolens Sangbog 14. udgave, Odense 1960
 
Danske Slotte og Herregårde, Hassings Forlag 1963-1968
 
Kristian Hald: Vore Stednavne, Gads Forlag København 1965
 
P. Thomassen: Sorø-Vedde Banen, 1976
 
Kaj Munk: Foråret så sagte kommer - Erindringer. Oktober 1942,
3. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København 1978
 
Danske Gårde i Tekst og Billeder Bind 1 B, udgivet af Landbrugsforlaget 1989/90
 
Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie, udgivet af N. C. Roms Forlagsforretning 1899. Genoptrykt af Historisk Samfund for Præstø Amt, 1991
 
Sorø Amts Museum - i felten med spade og båndoptager,
redaktion Helge Torm, Sorø Amts Museums Udgiverselskab, 1991
 
Gustav Nedergaard: Magdalene fra Ankerhus, Gads Forlag, 1997
 
Ole-Chr. M. Plum: Høng-Tølløse Jernbane 100 år,
udgivet af Dansk Jernbaneklub, nr. 52, 2001
 
Stephen Egede Glahn: Munke Bjergby Kirke,
udgivet af Munke Bjergby Menighedsråd, 2002
 
Lars Kelstrup: Sorø Klosterkirke
Sorø Lokalhistoriske Selskab, 2003
 
Lars Kelstrup: Sorø Akademi
Sorø Lokalhistoriske Selskab, 2005
 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille