Arkivet / 40 års arkiv-jubilæum

40 års arkiv-jubilæum

Billederne herunder er alle taget af Hans Aage Sørensen fra jubilæumsdagen onsdag den 17. april 2013.

PRESSEMEDDELELSE FRA LOKALHISTORISK ARKIV STENLILLE

 

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille inviterer til reception onsdag den 17. april 2013 mellem kl. 14.00 og 17.00 i anledning af arkivets 40 års jubilæum.

Receptionen finder sted i lokalerne på Hovedgaden 37 i Stenlille. Alle er velkomne til at kigge indenfor.

 

Arkivet er det ene af tre samarbejdende kommunale lokalarkiver i Sorø Kommune. Arkivet indsamler, registrerer og opbevarer samt fremviser og udstiller arkivalier, fotografier, kort m.v. fra de fire sogne i den tidligere Stenlille Kommune: Stenlille, Stenmagle, Kirke Flinterup og Munke Bjergby Sogne.

 

Arkivet drives af en deltidsansat arkivleder og for tiden syv frivillige. Arkivet er indrettet med kontorer og arkivrum og servicefaciliteter i samme bygning som Stenlille Kulturhus, hvor der tidligere var bibliotek. Arkivet har åbent tirsdage kl. 15-17 undtagen i juli og august. Der er lukket mellem jul og nytår. Særlig mødeaftale kan træffes med arkivleder John Schou Hansen.

Nærmere oplysninger, e-mail, links m.v. samt en del lokalhistorie kan findes på lokalarkivets velbesøgte hjemmeside: www.lokalhistorisk-arkiv-stenlille.dk

 

Arkivet udsender lokalhistoriske artikler til lokalpressen og oplyser om lokalhistorie ved udgivelse af foldere og bøger og ved at skabe udstillinger dels på arkivet og dels ved deltagelse i lokale offentlige arrangementer.

 

Stenlille Kommunes Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet af en arbejdsgruppe den 17. april 1973. John A. Jensen, der senere blev borgmester, var den første leder.

I efteråret 1973 søgte man Stenlille Kommune om lokaler.

Man fik rådighed over to små rum over den gamle inspektørbolig på Stenlille Skole og begyndte her med en skrivemaskine og et fotografiapparat.

Den 22. januar 1982 fik arkivet større og bedre plads, da man fik mulighed for at leje sig ind på 1. sal på Hovedgaden 66, hvor socialforvaltningen tidligere havde været. Man fik nu registreret mange materialer.

Registreringen blev for alvor effektiv, da man i 1997 gik over til at anvende Arkibas - systemet, som stadig benyttes.

Arkivet modtog Stenlille Kommunes Kulturpris i 1993.

Da kommunen indrettede bibliotek i den gamle brugs på Hovedgaden 37, besluttedes det, at arkivet fik nyindrettede lokaler i samme bygning. Man flyttede hertil i år 2000. Her er der plads til moderne arkivreoler og til de forskellige tekniske hjælpemidler – herunder computere og kopimaskiner – som man i dag har til rådighed. Og der er plads til at modtage gæster, som kommer fra nær og fjern.

Her foregår arbejdet stadig, og her modtager arkivet foreningsprotokoller, fotografier, breve, kort, og mange andre slags værdifulde dokumenter, som kan fortælle både interesserede nulevende borgere og vore efterkommere om livet i de fire gamle sogne.

 

Arkivleder John Schou Hansen

gl arkiv
gl arkiv
arkivfol
arkiv
arkiv
arkiv
Arkiv
nye arkiv
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille