Sogne / Munke Bjergby sogn / Møller N. P. Jensen i Vedde

Møller N. P. Jensen i Vedde

 
Mindestenen i Marienlunds lille skov
 
 
Når talen er om sten og skov, så er der en lille gammel skov med birk, gran, bøg og omkring 15 store egetræer på Marienlunds jorder i Vedde. Matrikel 5a.
Herinde gemmer sig en stor sten. Under et af egetræerne med ”ryggen” mod nord står stenen tæt ved møllerens mark som et minde om mølleren Niels Peter Jensen (13.1.1847 – 23.9.1894), Vedde Mølle. På en festdag først i 1930´erne afsløredes stenen, som var trukket til sin plads af fire heste fra marken øst for skoven. På stenen er der indhugget:
 
MINDE OM
STINE OG PETER JENSEN
MØLLERFOLK I VEDDE
1870 – 1894
I ÆRBØDIGHED OG TAK
EDERS BØRN CARL HANS
ANNA OG AMALIE VEDDE
 
Mølleren døde allerede d. 23.9. 1894, og enken Stine (Maren Christine) solgte møllegården den 1.11.1901 til den nuværende ejer Børge Christophersens far Christopher Christophersen fra Maglebjerggård, Tjørntved i Stenlille sogn. C. Christophersen giftede sig i 1922 med Amalie, f. Christiansen fra Tjørntved, og hun flyttede ind på møllegården.
Christophersen havde været bestyrer af Stenmagle Brugsforenings filial i Nyrup. Han havde været på Haslev Højskole, soldat og en kort tid kusk ved Nyborg.
 
 
 
Møllerens gård med Vedde gamle mølle syd for gården ca. 1915.
 Det stråtækte stuehus nedbrændte den 7. december 2010.
 
At mindestenen står i naboens skov skyldes, at møller Peter Jensen var fra denne gård matrikel nr. 5a "Marienlund". Hans bror gårdmand Hans Jensen havde Marienlund til 1880 og overdrog den da til Jens Larsen. Møllegårdens jord på omkring 16 tønder land er udstykket fra ”Marienlund”.
I dag ejes "Marienlunds" marker af Torben Fisker, Gammelagergård, matrikel nr. 3a, og "Marienlunds" avlsbygninger og stuehus er solgt fra. En udvikling som man ser mange steder. Markjorderne kommer igen på få hænder.
 
Peter Jensen kom som 16-årig i møllerlære på Vedde Mølle, som han overtog sammen med møllegården i 1869. Han virkede i 25 år og var en dygtig landmand og møller. Han havde blik for småfolks dårlige kår, og afholdssagen optog ham meget.
Efter møllerens død  lod møllerenken Stine murermester Laurids Rasmussen bygge et af sine første huse i byen på hjørnet af Vedde Byvej og Sværdsholtevej, hvortil hun flyttede. Det er huset, som Valborg Thomsen senere beboede, og hvor arbejdsmænd og kvinder ”gik til kontrol”, når der var arbejdsløshed.
Carls karriere blev brugsmand i Stenmagle, præstegårdsforpagter, mølleejer i Stenmagle og købmand i Nykøbing Sj. Hans blev først højskoleforstander i Hadsten, så præst i Holtug på Stevns og senere i Sønderup-Nordrup Sogn. Anna blev landssekretær i KFUK, og Amalie fik et kransebinderi i Brørup.
Bortset fra Carl tog børnene Vedde som efternavn i 1905. En datter Anna Marie Christine døde kun 2½ år gammel den 17.9.1877, da hun blev ramt af møllevingen. En søn døde 2 måneder gammel i 1885.
Møller, landmand og afholdsmand Peter Jensen var glad for at skrive. I 1896 udgav hans familie ”Fortællinger og digte” i kommission hos Svegaard i Sorø. Møllerens fortællinger handlede især om alkoholens skadelige virkninger og var skrevet på en belærende og moraliserende måde, så læseren ikke kom i tvivl om forfatterens mening: drik ej alkohol - det er af det onde og ganske unødvendigt. Digtene handlede både om mennesker og husdyr og om den smukke natur, som mølleren fra dreng havde nydt og elsket.
Da datteren Anna Marie Christine døde, ramt af møllevingen i 1877, skrev Peter Jensen:
 
Tre år var ej tilfulde fra hendes Fødsel endt,
før Glæden brat fik ende, og Sorgen blev os sendt.
Det var en Mandag Middag, et Skrig ved Møllen lød,
og under Vingens Susen, dér fandt man hende død.
Det fugtnede mit Øje, det knugede mit Bryst.
det Tab kan ej erstattes ved nogen verdslig Lyst.
 
Møllerparrets gravsten ses på Munke Bjergby kirkegård tillige med gravstenen for datteren Anna.
 
 
 
Digtet "Det skønne Sorø" fra heftet "Fortællinger og Digte" udgivet 1896
 
Peter Jensen har fortalt, at det ikke var i skolen, han lærte så meget – der fik han af tampen og lærte at ”ta´ tav”. Det var i Anton Nielsens aftenskole i Munke Bjergby, at han som ung lærte det, skolen ikke klarede.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille