Artikler / Døjringe Mølle

Døjringe Mølle

Jens Eliasen (født 1837 - død 1928) havde Damsgaard i Døjringe, Matr. Nr. 5a af Døjringe. Han byggede møllen på gårdens lod i 1868. Der blev ligeledes udstykket og bygget en gård fra Damsgaard på modsatte side af Holbæk-Sorøvejen, næsten overfor møllen. Denne gård fik navnet "Otbergshøj". Ved møllen var der tilhørende huse, bageri og høkerhandel.
 
Fra Sorø Avis den 22.4.1885:
"Den 20/4 om Aftenen ca. kl. 8.00 udbrød Ild i den Møller J.P. Andersen af Døjringe tilhørende Ejendom. Ilden opkom i Taget over Bageriet og da det blæste meget stærkt, varede det kun kort Tid, inden samtlige Udbygninger var omspændte af Flammerne og nedbrændte. Stuehuset, som kun laa faa Alen fra Bageriet og var bygget af Grundmur med Spaantag, blev ligeledes angrebet af Ilden og nedbrændte paa Ydermurene nær. Saa godt som alt Indbo blev reddet, derimod brændte ca. 120 Tdr. Sæd og 5 Svin samt størstedelen af Folkenes Tøj.
Ejeren, der var fraværende, lider et ikke ubetydeligt Tab, idet han havde anskaffet mange Genstande, efter at Forsikringen var tegnet, hvilke han saaledes ikke faar erstattet.
Ilden maa formodes at være opstaaet ved at Gnister fra Skorstenen er faldne ned paa Taget udvendigt og har antændt dette."
 
Det fremgår ikke af teksten i Sorø Avis, at selve møllen også brændte denne aften. Og da det er det eneste vidnesbyrd om branden vi har, formoder vi, at det "kun" var bygningerne omkring selve møllen, der brændte. Disse blev opbygget igen.
I 1924 blev møllen købt af Gdr. Hans Knud Larsen, ejer af Dyrhavegård i Kr. Flinterup. Men to år efter i 1926 brændte møllen og den blev ikke bygget op igen. Der blev derimod sat en vindmotor på taget af en af bygningerne, for at der fortsat kunne drives mølleri.
John Schou Hansen
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille