Artikler / Stenlille Mellem- og Realskole II

Juni 2015

Stenlille Mellem – og Realskole
Anden del
 
 
Skolebestyrer i mere end 40 år
Skolebestyrer Niels Tyge var en markant, synlig og flittig leder, som for de fleste elever var og blev synonym med Stenlille Realskole. 
Tyge forstod at ansætte de rette lærere og lærerinder, og utallige elever har udtrykt glæde ved at have gået på realskolen. Det var ikke uden grund, at en stor kreds af tidligere elever fejrede Niels Tyges 25 års jubilæum den 16. august 1942 i skolens gymnastiksal med festtale og gaveoverrækkelse.
Ligeledes har der ofte været afholdt sammenkomster, hvor tidligere klassekammerater mødtes og mindedes skoletiden med morgensang og skolefest, ekskursion og udflugt, terperi og eksamen og glædede sig over det kammeratskab, man havde haft på realskolen. Og man fortalte historier om Tyge, der næsten altid var iført lange brune støvler og ridebukser med lomme til ”tampen”.

Niels Tyge blev lærer fra Jelling Seminarium i 1909, og hans specialer blev matematik, fysik og naturhistorie.
Efter 8 år som lærer på forskellige realskoler kom han til Stenlille Realskole i 1917. Skolen havde da 79 elever, men kom snart op på 120 og nåede efterhånden over de 200. Når Høng-Tølløse banens tog nåede Stenlille om morgenen, vrimlede eleverne ud og gik hen til realskolen.
Tyge havde sine bestemte meninger om, hvordan en skole skulle drives, og selv om bygningerne måske ikke var de allerbedste til formålet, så var eleverne glade for deres skole.
Hvis evnerne var der, så var Tyge også den, der lod børnene komme ind, selv om det kunne knibe med økonomien.
Eksaminerne viste gang på gang, at undervisningen var upåklagelig. Hvert år blev der trykt et hæfte, hvor forældrene kunne læse om skolens lærere, fag, fagplan, bøger, fripladser, betaling og om de enkelte elevers eksamenskarakterer m.v.

 
Aktiv i lokalområdet
Tyge deltog med stor energi i livet udenfor skolen. 
I 1919 blev han tropsfører for en af de første spejdertroppe i landet. Senere blev han medlem af korpsbestyrelsen for Det Danske Spejderkorps.
Han oprettede en foredragsforening. Han var medstifter af den lokale sønderjyske forening og var aktivt medlem af hjemmeværnet.
Sportsmand var han også, således var han en dygtig skøjteløber.
Politisk var han venstremand og i 14 år formand for den lokale vælgerforening og dertil sekretær for Ruds Vedbykredsens Venstre.
Niels Tyge stiftede og passede i omkring 20 år en sognebogssamling i Stenlille; det første folkebibliotek.
Også havedyrkning havde Tyge tid til; han arrangerede kurser gennem Østifternes Haveselskab.
Altid aktiv – af og til også som skolebuschauffør og som fyrmester, brændekløver og tørvestabler.
En personlighed med egne meninger – en lærer af den gamle skole. Skolens altomfattende leder.
Da han døde i 1960, var Stenlille Realskoles tid forbi.
 
Niels G. Sørensen,
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
 
 
 
 
Skoleelever og lærere er samlet i Stenlille Realskoles skolegård i sommeren 1930.
Skolebestyrer Niels Tyge i jakkesæt ses med et barn i hånden bagest til venstre.
Skolebygningen, som blev indviet i 1905, ses i baggrunden.
Til venstre bygningen med gymnastiksal fra 1909.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille