Artikler / Skærvefabrikken i Munke Bjergby
Skærvefabrik
I 1920'erne besøger fotografen Henriksen & Kählers skærvefabrik i Munke Bjergby.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse!

Artikel med foto til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – oktober 2013

 

Smil til fotografen på skærvefabrikken i Munke Bjergby

 

Ansatte har taget opstilling til fotografering ved siloerne og tipvognsskinnerne på Munke Bjergby Skærvefabrik i Munke Bjergby Sogn. Vi er i 1920´erne.

Forrest fra venstre står Jacob Andersen med urkæde ved siden af smed Brøndum Trebbien med rørtang på skulderen. Dernæst følger Julius Hansen og Frederik Sørensen. På hesten, som holdes af Hans Albrechtsen i spidssnudede træsko, sidder Peter Thomsen.

I anden række ses fra venstre Martin Nielsen, Christen Larsen og Hans Ejlert Petersen samt Peder Nilaus Petersen, storebror til Hans Ejlert. Bagest fra venstre en arbejdsmand, hvis navn vi ikke kender. Ved hans side står øverst Vilhelm Petersen med urkæde, og til højre sidder Hans Christian Rasmussen, en bror til Niels Peter Rasmussen fra den nærliggende Stenholtegård.

 

Korsør Stenforretning

Ved Dybendal solgte E. Dittmer fra Stenlille Kalksandstensfabrik i 1915 matrikel 12 b til A/S Midtsjællands Skærvefabrik, som leverede skærver til DSB´s banestrækninger indtil 1919. Fra Sorø-Vedde Banen blev der anlagt et 120 meter omløbsspor, hvorfra der udgik et privat sidespor på 300 meter til fabrikken. Sporet fjernedes i 1930.

Fabrikken fik konkurrence, da DSB i 1919 anskaffede sig egen stengrav længere mod vest lige øst for Munke Bjergby Sø på arealer fra den gamle Søgård. Herfra hentedes mængder af skærver – ballast – til banerne. Man anlagde et sidespor, som udgik fra Munke Bjergby Station og løb en kilometer mod syd. I 1949 blev dette spor fjernet, men da var steneventyret også for længst slut.

”Korsør Stenforretning”, som ejedes af Henriksen & Kähler, købte sig ind i området fra 1918 og knuste som DSB sten til skærver. Det gav arbejde til en snes mand fra lokalområdet. Efterhånden ejede både DSB og ”Korsør Stenforretning” flere parceller og begge anvendte banen, når leverancerne skulle af sted.

Fotografiet er fra ”Korsør Stenforretning” på fabrikken, hvor Willy Jensen har boet siden 1932. Her ligger en firlænget stråtækt gård fra 1890 og dieselmotorens hvidkalkede bygning, hvorfra der udgik to remtræk til stenknuseren og til skærvetransportøren. Den dybe betongrav, hvor knuseren stod, er her endnu. Fra denne grav transporteredes skærverne op til de siloer, som man ser på fotografiet.

Tipvognene hentede både sten ude i gravene, hvor grus og flint sorteredes fra og blev liggende, og læssede skærverne af på DSB´s godsvogne. Mængder af tipvognsskinner var lagt ud i terrænet.

Efter en halv snes år var arbejdet slut. Senere plantedes træer i de dybe grave, der ligesom Willy Jensens bolig siden 2007 ejes af DSV Råstoffer A/S.

Med Kählerfamilien var det langt fra slut. Den familie gjorde det i stenuld – læs Rockwool, og når navnet H+H Porebeton (gasbeton) høres, så tænk på Henriksen og Henriksen.

 

Stenholtegård

Midt i hele herligheden vest for skærvefabrikken ved Dybendal og øst for Munke Bjergby Skærvefabrik lå Stenholtegård, som ejedes af boelsmand Niels Peter Rasmussen. Han købte i 1911 de 16 tønder land på matrikel 12 c syd for Døjringevej, lod gården opføre i 1912 og drev landbrug på de lette jorder. Ved tilkøb af moseparceller øgedes arealet til 50 tønder land.

Den flittige og dygtige Niels Peter Rasmussen (1881-1964) stammede fra Rude Eskilstrup Mark. Han havde været med ved anlæggelsen af Sorø-Vedde Banen i 1901-02 og fik kendskab til området med grus og sten. Han indledte en livslang virksomhed med landbrug, træskomageri, grusgravning, tørveskæreri, mørtelværk og vognmandsforretning. Han blev sognerådsmedlem (V) og var i bestyrelsen for Vedde Andelsmejeri.

Niels P. Rasmussen blev i 1915 gift i Munke Bjergby Kirke med Juliane Marie fra Hovgård, Vinstrup i Tystrup Sogn. Ægteparret fik to døtre, Else og Erna, og en søn.

Sønnen Kaj Rasmussen og hans hustru Edith overtog Stenholtegård og drev ”Kaj Rasmussens Sten – og Mørtelfabrik”. I dag ejer deres datter Bente Jæger Rasmussen den hvidkalkede gård med have og grusgrave, søer, træer og krat – et eldorado for hjorte, fugle og andre dyr.

Kajs og Ediths søn, vognmand Flemming Rasmussen, graver nu som 3. generation grus på en del af området øst for gården og leverer selv sten og grus ud til kunderne. Flemming og hans hustru Tove driver firmaet fra deres bolig på Dybendalvej i det hus, som hans farfar Niels P. Rasmussen købte og beboede på sine gamle dage – tæt ved Tude Å, som danner sognegrænse til Bromme Sogn.

Andre firmaer henter grus fra det store graveområde nord for Døjringevej, vest for Veddevej og syd for Munke Bjergbyvej.

 

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille, som er åbent tirsdage kl. 15-17, modtager gerne kommentarer til fotografiet.

 

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille