Sogne / Munke Bjergby sogn / Vedde udskiftet 1790 / Først Mørupbonden

Først Mørupbonden

4. juli 1785 skrev Hans højgrevelige Exellence Ober Hoffmester og Amtmand Christian Greve Haxthausen, som var overhofmester på Sorø Akademi, til Højvelbårne Herr. Kammerherre, Baron og Amtmand i Holbæk Amt Carl Michael Herman von Løvenskiold (Løvenborg).
De forlangte. at Mørup Gods´ bonde i Vedde, Niels Christensen, skulle udskiftes af fællesskabet med byens øvrige mænd, alle af Sorø Akademis Gods.
Landinspektør Peder I. Wiborg havde opmålt byen.
Forvalter Hviid, Sorø Akademi, var imod udskiftningen, for den ville blive ”de øvrige bønder i byen til største fordærvelse og skade”.
Kommissionen sluttede sig dog til planen og udskiftede Mørupbonden. Gård 6 (Fynstoftegård) var altså den første gård, der fik samlet sine marker på et areal.
Så var der 5 gårde under Baroniet Holberg og Hellestrup Gods tilbage.

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille