Ludvig Holberg (1684-1754)

baron, historieprofessor i København og forfatter. Han skrev 20.000 sider med fjerpen og blæk. Holberg købte Brorup lidt nord for Slagelse i 1740 og Tersløsegård i 1745, hvor han var om sommeren på sine ældre dage. Han testamenterede sit gods - herunder også Orebogård i Stenlille Sogn - i alt 70.000 rigsdaler - til Sorø Akademi og blev baron 1747.

Han er gravlagt i Sorø Klosterkirke. Fra 1780 i et smukt marmorsarkofag udført af  billedhuggeren Johannes Wiedewelt i 1779. I akademihaven ses Vilhelms Bissens Holbergstatue fra 1898. Man hilser også på Ludvig Holberg ved hovedtrappen til Det kgl. Teater, hvor han sidder i sin stol. Med krans den 3. december – hans fødselsdag.


Ludvig Holberg malet af Johan Roselius i 1752
- kopi udført 1847 af Jørgen Roed

 
 
Tersløsegaard - hovedgård i middelalderen - i sidste halvdel af 1800-talletMange af Holbergs komedier fra årene 1722-1723 er kendt af danskerne. 32 komedier i alt – halvdelen skrev Holberg på et år som 38-årig - deriblandt ”Erasmus Montanus” og ”Jeppe på Bjerget”, som bl.a. fører os ind i tiden før landboreformerne.
”Jeppe på Bjerget” blev filmatiseret i 1981 efter manuskript af Kasper Rostrup, som instruerede. Optagelserne foregik ved Ledreborg Slot med Buster Larsen som Jeppe. På hovmarken ses møller Børge Christophersen fra Vedde, der som statist medvirkede som en af hovbønderne, der høstede kornet med le.

Fra filmen ”Jeppe på Bjerget”, 1981. Nr. 2 fra venstre er Børge Christophersen, Vedde
(Fra Forlaget bio + bog)

I 1811 blev Tersløsegårds jorder frasolgt. I 1862 indrettedes en enkebolig på den hvidkalkede bindingsværksgård, som undgik nedrivning. 1917 afsluttedes en restaurering ved Martin Nyrup, der var arkitekt ved opførelsen af Københavns Rådhus og som tegnede Brøndhuset i Fratergården på Sorø Akademi i 1912.

I 1921 stiftedes Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard, som driver stedet videre med et lille museum og tre udlejningsboliger og afholder kulturelle arrangementer på gården, der ligger i Tersløse Sogn lige vest for grænsen til Munke Bjergby Sogn.
Vilhelm Bissens Holbergstatue med statuer af historiens og komediens muser, Clio og Thalia i Akademihaven i Sorø. Bronzestatuen indviedes den 13.juli 1898.
(Fotograf Chr. Hansens glaspladearkiv)
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille