Sogne / Munke Bjergby sogn / Dybendal og mindestenen

Dybendal og mindestenen

Hvis en stor isblok afskæres fra en gletsjer og derefter dækkes af sediment (fx sand og grus), vil der – efter at isen er smeltet – opstå et hul, et såkaldt dødishul, en dal med stejle skrænter. Et eksempel på et stort dødisparti i vort sogn er Dybendal mellem Munke Bjergby og Døjringe – der hvor kommunens naturbus med børnehavebørnene ofte holdt parkeret, indtil bussen blev nedlagt i 2010.
Dalen blev i 1950´erne en meget velbesøgt festplads med friluftsscene, som sognets indbyggere havde knoklet for at skabe. Her kunne sognets friske dilettanter udfolde sig i tiden efter anden verdenskrig op til 60´erne.
Jeg mindes selv med glæde vaudevillen ”En søndag på Amager” skrevet af Johanne Louise Heiberg (1812-1890). Glade unge mennesker fra sognet opførte med liv og sjæl dette syngespil i Dybendal den 6. juli 1952. Med de kendte sange ”I Kongelunden skal brylluppet stå” og ”Lisbeth, Lisbeth, å, hvor er du sød og net.”
Det var et af de mange sommerstævner, som kommunens gymnastik - og idrætsforeninger afholdt. Der kom 600 gæster.
 
Der blev afholdt Skt. Hansfester i dalen – endda TV- transmitteret i 1956 med over 3000 gæster. Gerda Gilboe og Ole Walbom underholdt, SASG´s herreelitehold v. Johs. Lyngsgaard gav opvisning, og et hjemmeværnsorkester fra Slagelse og folkedansere var med.
 
 
 
Rita Jørgensens gymnastikhold klar til opvisning i Dybendal den 23. juni 1956
 
 
I 1941 købte de fire gårdejere Anton Nielsen, Vedde, Niels Hansen, Rude- Eskilstrup, Vilhelm Jensen, Døjringe og Johannes Zinckernagel, Munke Bjergby et 13 ha stort areal vest for Buskehuse ved Dybendal. Arealet tilplantedes efterhånden med grantræer. Her voksede der et sommerhusområde op.
 
 
 

De fire gårdejere, lærer Charis Olsen og Sven Gyde Carlson, Sværdsholte, 
ved Dybendal d. 20.6.1950
 
 
Selve Dybendal blev overgivet til kommunens borgere den 20. juni 1950.
I 100-året for Danmarks Riges Grundlov af 1849 holdt man for første gang fest i Dybendal 2. pinsedag den 6. juni 1949. 600 kom om eftermiddagen og 1000 om aftenen. Der var dilettantforestilling og dans ved Reinholdts orkester fra Vedde samt båltale ved ildsjælen førstelærer Charis Olsen, Døjringe, fakkeltog, bål og fyrværkeri.
 
Nedenfor ses  programmet for festen den 6. juni 1949, som det var aftrykt i et hefte udsendt af kommunen.
 
program-1
 
program2
 
 
 
 I 1951 plantedes 500 grantræer i dalen og i 1952 800 graner og 250 birke – ved frivillig arbejdskraft.
 
 
 
Løbeseddel til Munke Bjergby Kommunes beboere om frivilligt arbejde i Dybendal
 
 
 
 
De frivillige skaber borgernes egen festplads i Dybendal.
Drengen i hvid skjorte og korte bukser med skovl i hånden er Asger Jørgensen, Vedde.
Han skabte senere virksomheden AGJ i Stenlille, hvor der fremstilledes
skurvogne og pavilloner.
 

Mindestenen

Ved Dybendal blev der den 5. maj 1950 i overværelse af 300 sognebørn afsløret en sten til minde om befrielsen fra den tyske besættelse af Danmark den 5. maj 1945. Stenen kom fra Vilhelm Jensens markskel i Døjringe og bærer f'ølgende indskrift:
 
Sten skal tale
mens Tider gaar
Om Danmarks smerte
i Ufredsaar
9. April 1940 – 5. Maj 1945
 
Ud af 25 anonyme forslag var teksten udvalgt. Kommunens skytte - og gymnastikfore-ninger havde indsamlet 900 kr. til projektet. Om aftenen var der fest med sang og taler i Vedde Forsamlingshus. 200 deltog.
 
Ved siden af ses endnu en sten – tilhugget og med blå bogstaver – en ældre vejsten, der viser hen til de tre nærmeste landsbyer.
 
 
dybendal-mindesten
 
Mindestenen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 ved Dybendal
 
 
Dybendal ligger på Døjringevej, som er en del af Margueritruten, som lokale lodsejere efter aftale med Stenlille Kommune gjorde smukkere ved at plante vejtræer fra Dybendal til Døjringe by.
 

Motorløb ved Dybendal

Borgernes elskede festplads i Dybendal var kendt vidt og bredt. Lige i nærheden blev en motorcykelbane i grusgravene også kendt langt uden for sognekommunen. I 1950´erne kørtes mange motorløb, hvor tilskuere strømmede til.
 
 
motorløb
 
Fra det sidste Dybendal motorløb. Et hold kørere på banens første stejle grusbakke.
 
 
 
motorløb    
Mesterkører Arne Nielsen fra Munke Bjergby ses midt i billedet.
Arne Nielsen vandt senere international anerkendelse.
 

  
 pokal 
Mogens Rasmussen, Næstved, med Dybendal-pokalen.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille