Artikler og foldere


Artiklerne i "pindene" til venstre har alle været bragt i lokalaviser, den første med Fastelavnsridningen i Vedde i uge 7 2007. Øverst ses den nyeste.
Her kan du se arkiv-foldere fra:

Munke-Bjergby

Stenlille

Folderne ligger i pdf formatet. Du skal have Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan hentes hos Adobe, hvis du ikke allerede har det på din computer. -


Eksperter: Sæt gamle bøger på køl

Kulturarven bevares bedst for eftertiden hvis den opbevares i kolde, tørre magasiner. Det er konklusionen i en rapport, som en ekspertgruppe under ledelse af Styrelsen for Bibliotek og Medier har afleveret til kulturministeren. Gamle bøger og dokumenter i Det Kongelige Bibliotek og i Statens Arkiver kan reddes fra at smuldre mellem hænderne på os, hvis de lægges på køl.

Problemet er at papir, der er produceret i perioden 1800 – 1985, indeholder meget syre, som især stammer fra produktionsmetoden og råmaterialerne. Syren gør i løbet af en årrække papiret så sprødt, at det går i stykker når man rører ved det.

Ekspertgruppens undersøgelser viser, at 93 % af papiret i de statslige samlinger fra perioden er surt, og inden for en årrække vil blive så sprødt, at det knækker ved berøring. Det betyder at der i Statens Arkiver er 12.865 tons arkivalier, som der skal gøres noget ved, for at det kan blive bevaret for eftertiden. I Det Kongelige Bibliotek er der tilsvarende 1.498 ton papirgenstande, som trænger til en indsats.

Der er i dag to måder at forhale en nedbrydning af de gamle bøger og arkivalier, så de bevares for eftertiden. Den ene er at sende bøgerne igennem masseafsyringsanlæg, hvor de oversprøjtes med kemikalier for at neutralisere syren i papiret.
Den anden måde er at opbevare samlingerne i kolde, tørre magasiner. Det nedsætter nedbrydningshastigheden – ligesom ved masseafsyring. Men kolde og tørre magasiner er mere effektive.
Hvis man vælger at masseafsyre de sure dele af samlingerne vil det i dagens priser koste over 2,3 mia. kr., og gruppens beregninger tyder på, at opbevaring i kolde magasiner vil være billigere end masseafsyring i det lange løb.

Ekspertgruppen anbefaler derfor, at der indrettes flere klimastyrede magasiner. Nedkølingen af bøger og dokumenter bruger meget energi, så eksperterne anbefaler, at det første skridt er at nedsætte en arbejdsgruppe om udvikling af miljøvenlige magasiner med lav CO2–udledning.

Rapporten er et led i regeringens kulturbevaringsplan fra 2003. Den er lavet af eksperter fra Konservatorskolen, Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver og Statsbiblioteket.

Læs rapporten om behovet for ekstra bevaringsforanstaltninger i samlingerne i Det Kongelige Bibliotek og i Statens Arkiver på www.bibliotekogmedier.dk
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille