Sogne / Munke Bjergby sogn / Vedde udskiftet 1790 / Uskiftningen i Vedde

Udskiftningen i Vedde

Vedde blev udskiftet som den første landsby i sognet – nemlig den 29. september 1790.
Den 23.8.1790 begyndte taxationen, som blev udført af Christian Clausen, Store Grandløse og Jacob Olsen, Svinninge.
Niels Jensens og Lars Henriksens gårde blev liggende. Niels Jensen fik tillagt Fruerlodden nr. 1. Lars Henriksen fik Hyldelodden nr. 2. Derefter trak de tre øvrige lod: Peder Rasmussen fik nr. 3 Tvertornlodden, Hans Hansen fik nr. 4 Højsteenslodden, og Hans Olsen fik nr. 5 Syllingelodden.
Fem huslodder fordeltes også ved lodtrækning mellem Jens Ibsen, Christian Nielsen, Peder Christensen, Lars Svendsen og Niels Christensen.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille