Arkivet / Sorøegnens Landboforening / Forsøgsmejetærskere
3. marts 2015
 
 
 
Forsøgsmejetærskere
eller
Forsøgshobetærskeværker
som det var i starten


 
 Tærskning af forsøg har sin egen historie ud fra  Lov nr. 85 af 31 marts 1953, om oprettelse af en produktionsfond for landbruget, der skabte grundlag i landbruget til at kunne forbedre forsøgsarbejdet med planteavlsforsøgene, ved at få  bevilliget forsøgshobetærskeværker af landbrugsministeriets produktivitetsudvalgs planteavlsudvalg, , under visse betingelser for brugen af dem.

Blandt andet:

Ved på bedste måde i samarbejde, i de deltagende foreninger, at udnytte de til rådighed stillede værker til forsøgs- og kontroltærskning.

Ved at betale et beløb for hvert tærsket forsøgsparcel, som opgøres og indbetales hvert år efter høst.

Og ved at vedligeholde og opbevare værkerne forsvarligt.


Vedrørende forsøgshobetærskeværker fra 1953 som fra 1963 blev udskiftet med selvkørende forsøgsmejetærskere, og videre frem til 1996 hvor Sorøegnens landboforening fusionerede med Slagelseegnens landboforening, er der gemt en del materiale, om maskinerne og samarbejdet mellem foreningerne.  


Et hobetærskeværk var et  traditionelt mindre tærskeværk, som var omdannet og sat på hjul, så det kunne trækkes af en traktor rundt på marken for at tærske hobene eller traverne, som de sammenstillede neg også kaldtes.
Det var et alternativ til at læsse negene på en vogn, og køre dem hjem, og tærske dem der.   
 
Jeg har scannet en del af materialet og lagt det ind på siden her, som for eksempel: 

Retningslinier for samarbejde om forsøgstærskeværk, af 10 sep. 1953.

Orientering om lov nr. 85 af 31 marts 1953, som er grundlaget for forsøgs mejetærskerne.

Prøveattest fra Dronningborg for tærskeværket Dania som det hed på det tidspunkt.

Fordeling af udgifter og andet.


Om udskiftning i 1962 til forsøgsmejetærskere, til høst 1963.

Blot for at nævne noget af det scannede og gemte materiale,  resten kan ses på arkivet i Stenlille.
 Kurt Christiansen
 
 
PS. Ved at højreklikke på de enkelte sider og vælge "Åbn hyperlink"  eller lignende, kan siden åbnes og læses eller printes i stort format.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille