Artikler / Postkort fra Vedde fylder 100 år

Postkort fra Vedde fylder 100 år

 
Vedde 1913
Vedde Byvej i det tidlige forår i 1913. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

 

Året er 1913. Vedde-fotografen Chr. Hansen har i maj bestilt 500 postkort med teksten Vedde. På Hansens originale april-fotografi, som opbevares på arkivet i Stenlille, ser man mod vest ad nuværende Vedde Byvej.

I 1880´erne fik Vedde en brugsforening og et andelsmejeri, og da Høng-Tølløsebanen åbnede i 1901 og Sorø - Veddebanen i 1903, kom der fart over feltet i den lille by med oprindelig bare 6 gårde og 6-7 huse. I 1900-tallets første tiår voksede Vedde hurtigt, for byen var blevet endestation for Sorø-Veddebanen, og banens ansatte bosatte sig i byen. Hotel, bageri, købmand og forsamlingshus dukkede op.


Da vandværket etableredes i 1907, var der fem håndværksmestre.

Især murermester Laurits Rasmussen havde travlt. Han flyttede til byen i 1902, hvor han byggede huset til venstre med de fine kejsere af træ på taget, to skorstene og frontispicen. Her flyttede han ind tilligemed høker Chr. Christensen, som havde butik i husets østre ende. Høkeren solgte også træsko.

Længere fremme ses ”det høje hvide hus”, som Rasmussen byggede få år efter. Der var dengang to butikker med trapper mod vejen. Før dette hus ses et fint hvidt stakit ud for den grund, hvorpå mureren senere byggede sin helt egen bolig. Hans første hus blev da slagterens med butik mod vest.

Derefter følger barberens hus og fotografens. Længst tilbage ligger et mindre hvidkalket hus. Her indrettedes telefoncentral i 1911. Vi ser telefonmasterne langs vejen. Og på husets tag var sat telefonmast. Endelig anes kvisten på tømrermester Søren Christiansens store hjørneejendom ved Veddevej.

 

Lygter og øl fra Sorø

På gaden ses landposten med posttasken på ryggen og pakker på cykelstyret. Det er hans egen cykel, og han er ikke langt fra jernbanestationen, hvorfra postruten udgik. 100 år efter kommer den gule bil helt fra Jyderup med post til byens borgere, og når disse afsender breve, må de i dag finde frem til en postkasse flere kilometer fra Vedde. Dengang gik man blot hen til stationen.

Lige til højre for drengen på grusvejen ses en af de petroleumslygter, der som genbrug fra købstaden Sorø blev opstillet i 1908. Man havde samlet penge sammen til belysningen bl.a. ved at arrangere dilettantforestillinger i forsamlingshuset.

Bag drengen står en pige, som holder sin legevogn med et mindre barn. Ingen tvivl om, at fotograf Hansen har aftalt med personerne, at de nu skal fotograferes, og at fotografiet skal anvendes til et af de mange postkort, han lavede med motiver fra Vedde og alle byerne i omegnen.

I det røde hus udfor postbudet bor depotbestyrer Frederiksen. På det hvide træskilt er malet: Øl Depot. Hertil fik man kørt hvidtøl ud fra Sorø Bryggeri, som lå i Peter Lauritz Ludvig Bangs store købmandsgård i Sorø. Købmandsgården lå i de bygninger, hvor der nu er folkebibliotek, ”Herrernes Gård”, som Chr. IV lod bygge til sine sønner, da de skulle på Sorø Akademi. Bang havde også brændevinsbrænderi, hvor brugsforeningen i Vedde i begyndelsen købte brændevin.

Depotbestyrer Frederiksen kørte i hestevogn rundt og solgte hvidtøl på små ølankre, sodavand og bajersk øl på flasker.

 

Piletræerne

Til højre står piletræerne langs marken, som er en del af smedelodden. Smedemester Niels Jørgen Nielsen har hegnet med pæle og 4 kraftige metaltråde. Smedens 3 tønder land var omgivet af piletræer, som årligt blev stynet. Man skar de lange grene af og brugte dem til brændsel - risbrænde.

Langs smedelodden er der ikke fortov. Fortovet er anlagt på vejens modsatte side, og sådan er det stadig 100 år efter, selvom piletræerne for længst er afløst af hybenroser, Rosa rugosa.

Bag træerne skimtes et af de første nyere huse. Da byens møller, gårdejer Niels Peter Jensen døde i 1894, lod hans enke Stine opføre huset på hjørnet af Vedde Byvej og Sværdsholtevej og flyttede dertil.

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille