smeden
 
Smedjen på Kirkebakkevejs sydlige ende i Munke Bjergby -  fra 1930'erne.
 

To bydele

Foruden brugsen mellem skolen og kirkegården havde byen to købmænd. Den ene var Kristian Jørgensen i det gamle bindingsværkshus neden for bakken på Døjringevej 2 a – den anden var købmand Grüner overfor kirken lige øst for graverboligen.
Længst mod syd lå smedjen. Smedens søn Richard var cykelsmed på stedet, men flyttede hurtigt til Vedde Central, hvor han havde cykelforretning i mange år.
På hjørnet af Kirkebakkevej og Atterupvej lå der et håndkøbsudsalg med varer fra Ruds Vedby Apotek. I dette hus flyttede gårdejer Gunnar Asmussen fra "Studsholm" senere ind med sin hustru Lilly, som var organist i kirken. På det modsatte hjørne overfor skolen (senere børnehaven) boede barbereren. Barbererens nabo i det gamle hus overfor brugsen var skomager.
På Kirkebakkevej var der trikotageforretning og en mælkemand Jacobsen, som hentede mælk fra Bromme Mejeri "Lundskov" nær Bromme Mølle. Jacobsen kørte ud med tre mælkejunger med tappehaner. Konerne kom så ud med kander og købte mælk leveret lige til døren.
I huset med filial fra Handels- og Landbrugsbanken i Slagelse boede æggemand Jørgensen. Han havde en medhjælper, som var med ude at samle æg til videre salg.
To tømrere og en murer var der også i Munke Bjergby.
I huset Atterupvej 1 overfor skolen var der brødudsalg fra Tersløsebageren; om sommeren kunne man købe is der. Her bor nu familien Ditlevsen.
På Brogårdens ene længe mod vest boede og arbejdede børstenbinderen. Bødkeren boede ude på Tersløsevej nær Brantebjerg.
Fiskemanden, som kørte rundt og solgte fisk, boede på Østervej. Her kom posthus og slagterbutik. Før slagterbutikken blev bygget, kunne man købe varer hos slagter Bruun, Dianalund, eller hos slagter Andersen, Vedde, som kom kørende ud på deres landture. En vogn med slagtervarer kom også helt fra Slagelse.
 
Fra kirkebakken mod øst
 
Kirkebakkevej mod øst  med udsigt mod Østervej og Døjringevej - først i 1900-tallet
 
Byen er delt i to: på bakken ligger sognekirken og den gamle by med et nyere parcelhuskvarter på Skolebakken og neden for – øst for bakken – er der et større boligområde ved Østervej med et nyere byggeri på Søvang, som grænser lige op til et stort grusgravsområde.
 
 
 

Munke Bjergby Købmandshandel på Døjringevej nr. 2 a i 1921
Vejen ligeud fører mod Holbæk - vejen til højre mod Slagelse
 
Munke Bjergby mølle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munke Bjergby Mølle

På Munke Bjergbyvej 45 ved vejen til Pælegården var der mølle i årene 1888-1924. En møllersvend fra Bromme Mølle begyndte arbejdet.

Bønder fra Munke Bjergby havde så en ny mulighed for at få deres korn malet. I mange år havde de fleste kørt hen til Bromme Mølle, som lå lige efter sognegrænsen ved det sted, hvor Slagelse-Holbæk landevejen mødes med Kalundborg-Sorø landevejen. Den lå ved Tude Å.

Bromme Mølle var en af Sjællands ældste vandmøller. Den var under Sorø Klostergods – senere Sorø Akademi. Købt fri i 1855 for 12.200 rigsdaler.

I årene omkring 1900 var der her to turbiner, som ved vandets kraft drev et elektricitetsværk. Turbinerne leverede kraft til 4 save på møllens eget savværk fra 1864. Der var bageri allerede i 1860 (nyopført igen omkring året 1909), hvor utallige rug-, sigte-og hvedebrød blev bagt.

I vandmøllen var der 3-4 kværne, og der blev drevet betydelig handel med foderstoffer.

På bakken overfor lå en hollandsk vindmølle fra 1855. Den tilhørte også Bromme mølle. Hertil kom et stort landbrug på 204 tønder land. I sandhed en betydelig virksomhed.

 

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille