Sogne / Munke Bjergby sogn / Indbyggertal og arbejdspladser

Indbyggertal og arbejdspladser



I 1901 var der i sognet 1237 indbyggere –1916: 1424 - 1925: 1606 – 1930: 1065 – 1940´erne: ca. 1600 – 1950: 1371 - 1959: 1352 - 1962: 1388 - 2008: 1294 – 2009: 1279 - 2010: 1262.
I 1801 kunne man tælle 621 beboere. På samme tid havde landets hovedstad 100.000 indbyggere.
I 1858 var der 1167 indvånere, som man sagde dengang. Indbyggertallet synes at "ville" ligge omkring 1250-1300.
Der skulle mange hænder til på landbrugsejendommene. Man var blevet selvejere og tog fat med energi. En nedgang kom i 1930. Under Anden Verdenskrig steg indbyggertallet, hvilket nok skyldtes, at en del af de arbejdere, der strømmede til for at fremstille tørv i de mange moser, boede i Munke Bjergby Sogn.
 
Efter indbyggertal er Munke Bjergby Sogn det 8. største sogn ud af Sorø Kommunes i alt 17 sogne. Det største er Sorø Sogn og det mindste Kirke-Flinterup Sogn. Så sognet ligger lige midt i – også rent geografisk midt i Sorø Kommune. Den centrale beliggenhed gør, at beboerne har nem adgang til indkøbsmuligheder og arbejdspladser i byerne Stenlille, Dianalund og Sorø.
Munke Bjergby Sogns landskendte nabo mod øst Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund - med for tiden 850 ansatte – har – siden landsbylægen Dr. Adolph Sell oprettede Kolonien Filadelfia i 1897 – givet beskæftigelsesmuligheder for nogle af sognebørnene.
Der er til stadighed sket en udvikling på Filadelfia. I 2010 indviedes et helt nyt hospice til 12 patienter. I 2011 har Filadelfia taget et stort nybygget epilepsihospital i brug. Det er på 4.200 m2 og indeholder 36 enestuer, søvnlaboratorium med 3 sengepladser, konferencerum, kontorer m.v. Elforbruget dækkes via et solcelleanlæg på tage og facader.
 
Arbejdspladser er der også på regionens psykiatrihospital i Tersløse Bøgeskov – Psykiatrien, der er indrettet i det tidligere Dianalund Nervesanatorium fra 1928 og i nyere etplansbygninger.
Som tiden er gået, bor færre og færre ansatte på ”Kolonien”, og omegnens borgere har søgt og fået arbejde på hospitalerne. Omvendt har en del ansatte bosat sig i Munke Bjergby Sogn. Og borgere i sognet har haft patienter i pleje i deres private hjem.
 
Store virksomheder som fx Sorø Stolefabrik A/S, Asa Lift A/S, MultiLine A/S, Hørkram Foodservice A/S og Landboforeningen Gefion ved Tuelsø, offentlige administrationsbygninger og uddannelsessteder giver gode arbejdspladser og skaber også arbejde for kommunens mange lokale håndværksmestre.
Sorø Kommunes største arbejdsplads er dog kommunen selv med omkring 3000 ansatte.

                             Sorø Kommune

 
Sorø kommunes logo
Byvåbnet - tegnet af  A. Thiset i 1903 og registreret i 1991 - benyttes som helhed ikke længere som kendetegn for kommunen. Men det ses på rådhusfacaden udført af keramikeren Jens Chr. Ebbestad fra Døjringe.
I kommunens logo ses den ene af våbenets to stjerner, månen og abbedstaven holdt af en hånd. Baggrunden er blå som nattehimlen. Motivet er fra en kontrasignet fra 1468, som abbeden i Sorø Kloster brugte. Signeten havde indgraveret navnetræk el. våbenskjold og var beregnet til at skulle trykkes i voks eller lak som et personligt stempel.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille