Artikler / Quellinghøj
Quellinghøj som den så ud i 1938 - set fra sydøst. (Luftfoto: Sylvest Jensen)
 
 

Quellinghøj i Stenlille Sogn

Som en af de største gårde i Stenlille Sogn ligger Quellinghøj mellem Orebo og Lårup på Orebovej 5 i ejerlavet Lårup By, Stenlille. Gården er placeret i et naturskønt område ikke langt fra Åmosen som de to andre store ejendomme Bodal Gods og Sandlynggård. Quellinghøj er omgivet af Stiftelsen Sorø Akademis to skove Orebo og Bodal-Lårup. Sandlyng Skov, der tilhører Den Suhrske Stiftelse, ses også fra Quellinghøjs marker.

Kommer man fra Dianalund, passerer man på vej til den gamle gård "Sandager Golf", Orebo Teglværk, som lukkede i 2005 samt Orebo Træindustri A/S.

For 100 år siden var Quellinghøjs areal på 241 tønder land. Deraf var der 200 tdr. ager (lermuld), 21½ tdr. mose og 10 tdr. skov (med gran). Dertil under fæste- og arbejderhuse 6 tdr. samt have og gårdsplads 3½ tdr. land. Til gården hørte 1 hus med jord og 8 jordløse huse.

Kvægbesætningen bestod af 60 køer, 14 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk malkerace. Mælken leveredes til andelsmejeriet "Råbjerg" i Stenlille. Der var 10 heste, 2 plage og føl, og der solgtes årligt omkring 20 fedesvin.

Gården gav arbejde til 1 forvalter, 1 fodermester, 1 karl, 3 piger, 3 daglejere og om sommeren 8 polakker. Gårdens faste maskiner blev delvis drevet med damp.

På markerne dyrkedes de fire kornsorter samt roer, kløver og græs. 35 tønder land var permanent græsgang og 6 tønder var planteskole.

 

 

Hovedbygningen opført 1848

Den smukke hovedbygning med 10 værelser blev opført i 1848 af grundmur med tegltag og skifertækt frontespice både mod have og gård. Længen overfor var også opført af grundmur, mens de øvrige var af egebindingsværk med stråtag. En hjælm var dog af træ med paptag. Haven var rig på ældre frugttræer og havde flere udenlandske løv- og nåletræer.

Quellinghøj er tidligere arvefæste under Sorø Akademi. Skovrider Seehusen solgte ejendommen i 1844 til sin svoger August Jensenius Brask Qvortrup, hvis søn i 1888 solgte den til A. J. Schmidt. I 1913 overtog J. A. Nielsen gården - dog kun for tre år. H. Tvede Lind havde gården fra 1916 til 1920. Herefter skiftede Quellinghøj ejere 3 gange indtil 1926, hvor Erik Spandet kom til. Han solgte i 1932 til Fritz Preetzmann, som igen solgte til L. Secher Mikkelsen i 1943. I 1945 solgte Mikkelsen Quellinghøj til Edith og Julius Nielsen, som forpagtede den ud.
I 32 år fra 1950 var Marie og Lars Grøntved forpagterpar i samarbejde med Lars' forældre.
 

Først forpagtere - siden ejere

I 1982 overtog ægteparret Bente og Ivan Jensen forpagtningen af Quellinghøj, som de købte af Edith og Julius Nielsens datter Jonna Nielsen, Stenlille, i 1994.

Bente og Ivan Jensen drev de første mange år gården med kvæg og svin. I 1987 brændte en del af gårdens staldlænger, og der opførtes en kostald til 80 køer og 120 ungdyr. Der produceredes omkring 500 svin årligt, men svineavlen ophørte i 1989. I forbindelse med overtagelsen i 1994 byggedes en helt ny stald til 140 køer.

I 2004 besluttede ægteparret at indstille mælkeproduktionen. Derefter drives gården med planteavl på de 140 ha, der i dag hører til ejendommen. Herudover passes 60 ha i forpagtning. Der avles hovedsagelig raps og korn, især byg, hvede og triticale, som er en krydsning mellem hvede (triticum) og rug (secale). På gården er der ansat 2 faste medhjælpere.

Efter at husdyrproduktionen er indstillet, er der blevet tid til også at arbejde udenfor bedriften. Bente Jensen er ansat i Landboforeningen Gefion, som administreres i Sorø, medens Ivan Jensen stiller sin arbejdskraft til rådighed i Gefions bestyrelse.

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

 

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille