Sogne / Munke Bjergby sogn / Lensmand, abbed og amtmand

Lensmand, abbed og amtmand

 
 
 
Før amterne blev etableret, var landet fra tidlig middelalder opdelt i len. Kongens repræsentant var lensmanden og øverste stedlige myndighed. Han opkrævede skatter og leverede disse til kongen. Abbederne på Sorø Kloster og i Ringsted, Antvorskov og Skovkloster (Herlufsholm), var ligestillede med lensmændene.
Efter svenskekrigene i 1657-60 indførtes enevælden, og kong Frederik d. 3. oprettede i 1662 amter efter tysk skik. Nu kunne en borgerlig blive amtmand – adelen havde haft eneret på lenene – og amtmanden tog sig kun af civile sager. Alsted Herred blev til det lille Sorø Amt.
I 1683 var Munke Bjergby Sogn en lille spydspids mod Holbæk Amt, idet Stenmagle Sogn dog lå nordligst – mens Holbæk Amt med Stenlille Sogn på en ejendommelig måde snoede sig ind imellem dette og Munke Bjergby Sogn.
Sorø Amt havde dengang flere naboamter – mod øst Ringsted Amt, mod sydøst Vording-borg Amt og mod vest Antvorskov Amt.
I 1794 kom Antvorskov sammen med Sorø, og naboamterne på Sjælland blev mod øst og syd Præstø Amt, og mod øst Københavns Amt.
1798 blev herrederne Ringsted, Alsted, Slagelse og de to gange Flakkebjerg til det nye Sorø Amt.
I 1842 grænsede amtet mod øst til Roskilde Amt.
 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille