Absalon (1128-1201)

søn af Asser Rig, sønnesøn af Skjalm Hvide fra Fjenneslev, biskop i Roskilde 1168, ærkebiskop i Lund 1177, byggede Borg ved Havn i Øresund 1167. Han ses guldbelagt på facaden på Københavns Rådhus (kunstværk af Vilhelm Bissen fra 1901). Absalon grund-lagde klosteret i Sorø og byggede fra 1162 Danmarks ældste teglstenskirke og største klosterkirke til cisterciensermunke, som kom hertil fra Esrum. Klosteret indviedes til Jomfru Maria og blev et abbedi. I længde (109 alen) er klosterkirken kun overgået af domkirkerne i Århus (140 alen) og Roskilde (132 alen). 1 alen er ca. 63 cm.Biskop Absalon over balkonen på Københavns Rådhus indviet den 12. september 1905

Absalon ses til hest på Højbro Plads (rytterstatue fra 1902 af Vilhelm Bissen). Han er gravlagt i Sorø Klosterkirke lige bag alteret. Inde i kirken er der indrettet et lille museum for Absalon. Her udstilles hans bispestav og bispering af guld.
Sorø Kloster blev det rigeste i Norden. Absalon selv skænkede som noget af det første Gudum ved Slagelse og Ellinge, nu godset Løvenborg, nær Holbæk, og Asserbo i Nordsjælland. Senere Undløse ved mageskifte, Lynge ved Sorø samt Slagelsebo øst for Sorø (Sorø Store Ladegård) og en gård i Vejleby ved Lammefjorden. Også gården Holbæk med småbyer, bl.a. Tveje-Merløse. Ja, en gård i Halland – Tvååker (Toager) med agre, enge og skove - forærede Absalon til klosteret.
Hans bror Esbern Snare (1127-1204), som grundlagde Kalundborg, gav landsbyerne Munke Bjergby og Bromme til Sorø Kloster.
Dertil kom det testamenterede gods. I flere hundrede år øgedes klostergodset.

Ved reformationen i 1536 havde klosteret 625 fæstegårde – 55% var beliggende i Alsted Herred.

Sorø Klosterkirke
Kirken er det sidste hvilested for de tre konger, Christoffer den 2., Valdemar Atterdag og Oluf, søn af Dronning Margrethe den 1.

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille