Artikler / Flinterupgaard
Artikel fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille til lokalaviserne – oktober 2014

 
Flinterupgård i Kirke Flinterup Sogn
 
Institutionen Flinterupgård ligger i Kirke Flinterup Sogn på adressen Flinterupvej 22, 4180 Sorø. På den modsatte side af vejen ligger middelalderkirken i landsbyen Kirke Flinterup i det gamle Alsted Herred.
 
Flinterupgård er et bofællesskab med plads til 8 beboere, og det drives efter servicelovens §107 af Københavns Kommune, som i en lang årrække har lejet hele ejendommen på matriklerne 3f, 4b, 5a, 5b, 5v og 19 af Kirke Flinterup By, Kirke Flinterup. År 2000 lukkedes institutionen, men i 2004 genåbnedes den. I dag ledes bostedet af forstander Kim Hertel. Ejendommen ejes af en gruppe på 6 personer.
I mange år var gården imidlertid drevet som et ganske almindeligt landbrug, og skiftende gårdejere har med hjælp fra en lang række ansatte dyrket markerne og passet dyrene i staldene.
 
Niels Jensen var den første ejer, da gården blev købt fra Sorø Akademi i 1854. Skødet blev tinglyst den 8. marts 1855. Efter en årrække med et par ejere, der efterfulgte Niels Jensen, blev gården i 1905 købt af Henrik Chr. Christensen. Allerede året efter solgtes gården videre til Hans Peter Randrup Christensen, som også ejede Christiansminde ved Holbæk.


Flinterupgårds stuehus fra 1906
På fotografiet ses gården, efter at Randrup Christensen havde opført avlslængerne grundmurede og med tagpaptag og hovedbygningen med tegltag i 1906/1907. I dag er hovedbygningen eller stuehuset stadig i anvendelse, nu som bosted med fællesarealer, værelser, køkken, vaskerum, kontorer m.v. Længerne på hver side af indkørslen med de nyplantede træer findes ikke mere, men andre bygninger giver plads til gæsterum og forskellige aktiviteter. Der er stadig en stor have.
 
I Hans P. Randrup Christensens tid – indtil videresalg i 1911 – blev gården bestyret af Martin Herman Randrup Christensen. Det samlede areal på 110 tønder land strakte sig over matrikel 5a m.fl. og 9a m.fl. Der var 2 tønder land med have og gårdsplads. De 108 tønder land ager blev drevet dels i en 7 marksdrift, dels i en 5 marksdrift. Jorden var hovedsagelig lermuld med kalkholdigt lerunderlag. Besætningen bestod af 32 køer, 17 stk. ungkvæg og kalve, 2 tyre og 7 heste. Der var også svinehold.
 
Mælken leveredes til det lokale mejeri, Duebjerg Andelsmejeri, som fungerede fra 1889 til 1962. Man solgte årligt omkring 50 fedesvin. Flinterupgård gav dengang arbejde til både bestyrer, fodermester, forkarl, karl, pige og daglejer. Når kornet skulle høstes og roerne tages op, blev der indkaldt yderligere mandskab.
 
Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
Klik på billedet for at se det større!
Flinterupgaard
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille