Sogne / Munke Bjergby sogn / Liv i Munke Bjergby

Liv i Munke Bjergby

Sparekassen
 
Munke Bjergby - Bromme Sparekasse på Kirkebakkevej i Munke Bjergby. Den flyttede senere til brugsens gamle bygning mellem skolen og kirkegården. Da sparekassen den 1.1.1999 fusionerede med Slagelse Sparekasse, dannedes en fond, som i dag administreres af Sydbank A/S, Sorø afd..
Fonden har ved stor velvillighed støttet udgivelsen af denne bog om
Munke Bjergby Sogn.
I Munke Bjergby fandtes der to pengeinstitutter, nemlig Munke Bjergby-Bromme Sognes Spare- og Lånekasse oprettet i 1870 og Banken for Munke Bjergby og Omegn oprettet i 1918.
Brugsforeningen åbnede i 1887 – og lukkede i 1994. Den sidste brugsuddeler var Per Nielsen, der fortsatte en kortere overgang som købmand. Derefter flyttede Munke Bjergby-Bromme Sparekasse ind i brugsbygningen, idet man indgik en lejeaftale med Per Nielsen pr. 20.03.1996.
Den 1. januar 1999 fusionerede sparekassen med Slagelse Sparekasse, og de to deltidsansatte og feriafløseren blev tilbudt ansættelse i Slagelse Sparekasse, som i 2002 fik nyt navn: sparTrelleborg.
I 2007 ændredes navnet endnu en gang til bankTrelleborg A/S.
Ekspeditionen i Munke Bjergby lukkede primo 2004, og kunderne flyttede til afdelingen i Sorø. Den 21. januar 2008 fusionerede bankTrelleborg A/S med Sydbank A/S.
Det er derefter Sydbank A/S, Sorø afd., der bestyrer den fond, som blev dannet ved fusionen mellem sparekassen og Slagelse Sparekasse i 1999. Et udvalg bestående af 1 repræsentant for banken og 2 personer oprindeligt udvalgt af Munke Bjergby-Bromme Sparekasse, Lars Mouritsen og Christian Christiansen, står for den årlige uddeling af over 100.000 kr. til velgørende eller almennyttige formål i Munke Bjergby og til personer og foreninger, der har ydet en speciel insats til gavn for Munke Bjergby og Brommes beboere. Fondens midler vil forventeligt strække til omkring 2015.
 
I byen var der som tidligere omtalt to kommuneskoler.
Fattiggården lå syd for landsbyen med 20 pladser fra 1890 – her kom senere De gamles Hjem med 10 pladser.
Missionshus byggedes på Døjringevej i 1896 – det lukkede 1991.
Der kom jernbanestation på Sorø-Vedde Banen neden for bakken mod øst i 1903. Vandværk fik byen på Kirkebakkevej mod øst, folkebibliotek var der fra 1931. Senere kom kommunekontoret på Kirkebakkevej 15.
Det gamle Munke Bjergby Teglværk fra 1870´erne sydvest for byen blev genopført efter en brand i 1952, men lukkede omkring 1956.
Kirkebakkevej set mod vest  til højre kirkegårdsmuren og brugsen, 1920´erne

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille