Sogne / Munke Bjergby sogn / Døjringe udskiftet 1793

Døjringe udskiftet 1793

Døjringe er den ældste bebyggelse i sognet. Der er kun 3 andre inge-byer i nærheden: Kyringe, Gyrstinge og Heglinge (Pedersborg).
Ellers er de i passende afstand fra havet ude nord - vest - og sydpå som Buddinge,  Helsinge, Skævinge, Jyllinge, Kattinge, Gislinge, Svinninge, Skippinge, Snertinge, Viskinge, Kr.Helsinge, Høng (Høinge), Kr.Stillinge og Gimlinge. Og østpå som Store- og Lille-Heddinge og Klippinge.
Byens navn har varieret en del i tidens løb. I 1298 hed den Dødringæ, i 1329 Dythringæ. I 1682 og i atlas fra1903: Dyringe.
Navnet Døjringe kan måske betyde stedet med det sløvt rindende vandløb.
På et generalstabskort før 1900 læses Dødringe – et navn, som amtmand i Sorø 1871-1902 kammerherre Emil Vedel ønskede fremmet. Men man ville ikke have navnet, truede faktisk amtmanden, og det blev snart igen slettet. Vedel var kendt som en meget dygtig amatørarkæolog.
Døjringe blev udskiftet 1793 som den sidste landsby i sognet. Ved udskiftningen kom en del byjord under den nyanlagte Bromme Plantage – på grund af sandflugt var det den bedste løsning.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille