Sogne / Munke Bjergby sogn / Munke Bjergby Sogn i Roskilde Stift

Munke Bjergby Sogn i Roskilde Stift

 
 
Sognet hører under Roskilde Stift som en del af Ringsted – Sorø Provsti, hvis provst er Pedersborg og Bromme sognes præst Lars Poulsen, der tog over efter Peter Fischer-Møller, som blev biskop over Roskilde Stift den 27. april 2008. 
Sammen med Kirke-Flinterup Sogn danner sognet et pastorat med præsteboligen og avls-gården liggende i hovedsognet på bakken øst for den gamle Munke Bjergby Kirke.
 
 
 
Munke Bjergby Præstegård opført 1910.
I  præstegården er der foruden præstebolig konfirmandstue og præstekontor.
 
 
Avlsgårdens areal på knap 14 ha strækker sig nord for præstegården og ned til mosen og søen mod øst. Avlsgården består af en stald med lade og et stuehus med have.
Menighedsrådets 6 medlemmer vælges for fire år. Sognepræsten er født medlem. Graver, organist og kirkesanger udgør det faste personale.
Kirsten Fogsgaard blev den 19. marts 2006 sognets 26. præst efter reformationen og sognets første kvindelige præst. Hun afløste Stephen Egede Glahn, som havde været sognepræst siden den 1. juni 1979 og boet på stedet med sine to børn og hustruen Inge, som gjorde en stor indsats i Statsfængslet i Jyderup som fængselspræst.
 
 
 
Sognepræst i Munke Bjergby - Kirke-Flinterup Pastorat siden 2006
Kirsten Fogsgaard
 
 
 
 
Stephen Egede Glahn og hustru Inge Glahn
 
 
S. E. Glahn afløste pastor Johannes Busch, der tiltrådte i 1948. Johannes og Grethe Busch kom fra Buerup Sogn og havde en børneflok på syv, som voksede op i den rummelige præstegård og nød den store præstegårdshave.
 
 
 
 
Johannes Busch på vej til kirken med konfirmander i 1977
 
 
 
 
Pastor J. G. T. G. Harboe med konfirmander i 1933
 
Fra 1927 til 1948 hed sognepræsten Jørgen Gottfried Thuerecht Gunnersen Harboe. Fra 1896 til 1927 residerede Oscar Ærbo Carsten Trap Friis i præstegården, først i den gamle stråtækte bindingsværksgård og siden 1910 i den grundmurede og hvidkalkede bolig med det røde tegltag.
 
 
 
Sognepræst Oscar Friis
 

Pastor Friis var bygherre

Præsteboligen er med pastor Friis som bygherre opført af murermester Niels Laurids Rasmussen, Vedde, i 1910. Laurids Rasmussen byggede mange af husene i Vedde, da den var blevet stationsby for 100 år siden. Rasmussen var født på Fyn som søn af Rasmus Nielsen, hvis far var selvejerhusmand på matrikel 9a i Vedde Niels Olsen.
 
 
 
 
Munke Bjergby Præstegård 1870
 
 
 
Den gamle stråtækte præstegård i Munke Bjergby 1885

 
 
 
Pastor Oscar Friis med et hold konfirmander foran stuehusets smukke hoveddør 
i april 1918

 
 
 
Håndværkerne fotograferet ved den næsten færdige Munke Bjergby Præstegård i 1910.
Bemærk den gamle vandpost af træ til højre i billedet.
 
 
Fra 1574 var Bromme Sogn annekssogn. Det varede helt frem til 1979, hvor Bromme kom i pastorat med Pedersborg Sogn.
Kirke-Flinterup Sogn blev i 1974 skilt fra Gyrstinge Sogn og fik så sognepræst sammen med Munke Bjergby Sogn.
Nabosognene er Nordrupvester (Slagelse Herred). Dernæst Tersløse og Stenlille (Merløse Herred). Derefter Kirke - Flinterup, Bjernede, Pedersborg og Bromme (Alsted Herred).
I Sorø Kommune er Munke Bjergby Kirke en af i alt 17 middelalderkirker. Sognets areal udgør 2464 ha.
I sognet bor der i 2010 1262 mennesker, hvoraf 1078 er folkekirkemedlemmer.
 
 
 
 
Munke Bjergby Kirke og kirkegård set fra vest i begyndelsen af 1900-tallet
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille