Sogne / Munke Bjergby sogn / Døjringe udskiftet 1793 / Lokallisten i Munke Bjergby sogn

Lokallisten i Munke Bjergby Sogn

Senest kl. 19 (kun) otte dage før valget af de syv medlemmer til sognerådet skulle der være indleveret kandidatlister. Den 26. februar 1962 kl. 13.30 afleverede Hans Fr. Jensen, som var lærer på Centralskolen i Munke Bjergby, en kandidatliste til sognerådet.
Formanden for valgbestyrelsen, sognerådsformand og gdr. Anton Nielsen (V), ”Marienlund” i Vedde, modtog listen, som fik bogstavbetegnelsen G. Der var opstillet syv kandidater på den første borgerliste.
Øverst stod murermester Tage Jacobsen, Døjringe. Derefter fulgte malermester Marinus Brøndum, Vedde, lærerinde Anna Marie Høeg, Døjringe, snedkersvend Jens Andersen, Munke Bjergby, centralbestyrer Richard Jensen, Vedde, gårdejer Richard Grønborg - Petersen, Munke Bjergby og teglværksejer Svend Aage Zinckernagel, Munke Bjergby.
Der var otte stillere fordelt på sognets fire landsbyer. Fra Munke Bjergby lærer Hans Fr. Jensen, købmand Kristian Jørgensen, graver Leo Brinck-Jensen og husmoder Grethe Busch (Karen Margrethe Busch). Stillerne fra Vedde var tømrermester Ernst Christiansen og fabrikant Frans Bergqvist. Endelig var smedemester i Rude-Eskilstrup Axel Henriksen også stiller.
På valgdagen stemte 693 vælgere.
Valgets resultat blev, at Socialdemokratiet (A) fik to medlemmer, Det Radikale Venstre (B) et, Venstre (D) tre, og Upolitisk Borgerliste (G) fik et medlem.
Gårdejer Thorkild Jensen (V), ”Toftegård” i Døjringe, blev formand for sognerådet.

Listens første medlem

MBvalg1962
 
Sognerådet i 1962-1966
Bagest fra venstre: Jens Jacobsen, Munke Bjergby, Kaj Hansen, Døjringe, kommunesekretær Jørgen Helmer Nielsen, Henry Knudsen, Rude-Eskilstrup
Forrest fra venstre: Poul Meinertsen, Vedde, Tage Jacobsen, Døjringe, Hans Toftegaard Jensen, Munke Bjergby og sognerådsformand Thorkild Jensen, Døjringe.
 
Borgerlistens første medlem blev Tage Jacobsen., som havde fået 45 stemmer ud af i alt 99 stemmer til listen. To delte andenpladsen med tolv stemmer til hver. Det var Marinus Brøndum, Vedde Station og Anna Marie Høeg, Døjringe Forskole.
Listen fik ved næste valg i 1966 - det sidste valg til sognerådet - to medlemmer. Tage Jacobsen fortsatte, og en af stillerne fra 1962 Grethe Busch, gift med sognepræst Johannes Busch, blev nyvalgt.
 
 
MBvalg1966
 
Munke Bjergby Kommunes sidste sogneråd 1966 - 1970
Bageste række fra venstre:
Tage Jacobsen, Døjringe, Jens Jacobsen, Munke Bjergby,
kommunesekretær Jørgen Helmer Nielsen, Henry Knudsen, Rude-Eskilstrup
Forreste række fra venstre:
Ingvard Andersen, Munke Bjergby, sognerådsformand Thokild Jensen, Døjringe, Grethe Busch, Munke Bjergby, Herman Friis Madsen, Munke Bjergby

I 1970 dannede Munke Bjergby Sognekommune sammen med Stenlille, Kirke-Flinterup og Stenmagle den nye Stenlille Kommune. I forbindelse hermed opstillede listen også og videreførtes i ny Stenlille Kommune.
I Stenlille Kommune var der i alt 5 borgmestre. Foruden Børge Wadum (H), Allan Thomsen (A) samt Vagn Guldborg (V) fra Stenlille udgik der to fra Borgerlisten, nemlig Kaj Hansen, Stenlille, født i Stenlille Sogn og flyttet til Døjringe som 13-årig og John A. Jensen,Vandløse i Stenmagle Sogn, født i Lejre.
Sidstnævnte var medlem af Stenlille Kommunalbestyrelse fra 1978 og fortsatte over i den nye større Sorø Kommune. John A. Jensen var medlem af Sorø Byråd til sin død som kun 60-årig den 31. maj 2009. Han var initiativtager til oprettelsen af kommunens lokalhistori-ske arkiv i Stenlille.
Tage Jacobsen stod i 1975 for murerarbejdet på Stenlillehallen og rådhusudvidelsen i Stenlille 1980.
Murerfirmaet har udført mange byggearbejder især i "de tre gamle kommuner "Stenlille, Dianalund og Sorø.
Borgmester Ivan Hansen, Sorø, erhvervs- og turistchef Anne Hjelm og borgmester John A. Jensen, Stenlille (Månedsmagasinet Erhverv 1994)- klik på billedet for stor størrelse!
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille