Sogne / Stenmagle Sogn / Assentorp by

Assentorp by

Det følgende materiale er hovedsagelig fra Hans E. Pedersen, folkepensioneret snedker, Assentorpvej 84, Assentorpgaard, 4295 Stenlille


Ifølge Christian d. V.s matrikel af 1688 var der 12 gårde og ingen huse i Assentorp. Dette har formodentlig været uændret til udskiftningen i 1797. Ovenstående kort er et udsnit af matrikelkortet 1844. Det er det gamle udskiftningskort fra 1805, opmålt i 1797, der er brugt til den nye matrikel 1844. Kortet blev anvendt til ca. 1860, derfor er der på kortet senere rettelser og tilføjelser. De røde bygninger er de oprindelige 12 gårde, den gule vinkelbygning ved gård nummer 2 er formentlig Assentorp Skole, opført 1858. Om de grønne bygninger på matrikel 25 har jeg på nuværende tidspunkt (december 2001) ingen oplysninger. Ejeren af matr. var i 1844 Bonderupgaard og var fæstet til Jens Olsen.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille