Artikler / To skoler i Assentorp
Artikel til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – marts 2015
 
To skoler i Assentorp
 
I 1856 besluttede Stenmagle Sogneforstanderskab, at der skulle bygges en skole i landsbyen Assentorp i Alsted Herreds største sogn Stenmagle, hvor de børn, der boede i sognets nordvestlige del, kunne få undervisning. Foruden den gamle skole ved Stenmagle Kirke var der skole i Vandløse fra 1832, men de mange børn i Assentorpområdet med mosearealet Maglelyng og bebyggelserne Garbølle, Langtved, Holtehuse og Engkrog gjorde, at det var påkrævet at bygge endnu en landsbyskole.
 
Man købte en jordlod på 6 tønder land i landsbyen, hvor læreren kunne holde husdyr og dyrke jorden, som det dengang var reglen. Et stråtækt hus med skolestue og lærerbolig og en staldbygning blev bygget på matrikel nr. 4h, nuværende Assentorpvej 119.
 
Skolen skulle have to klasser og en enelærer. Børnene skulle gå i skole hver anden dag. På ”fridagene” hjalp børnene til derhjemme; de fleste boede på et husmandssted eller på et boelsmandssted. De kom fra syv års alderen og sluttede, når de var blevet konfirmeret i Stenmagle Kirke.
 
Den nye skole kunne indvies den 9. marts 1857.
 
Ved folketællingen i 1870 boede der i Assentorp Distrikt 518 personer i 115 familier fordelt på 104 huse og gårde.

I 1895 var børnetallet blevet så stort, at én lærer ikke kunne klare det alene. Man vedtog da at opføre en forskole til de tre yngste årgange fordelt på to klasser. Forskolen kom til at ligge på den anden side af legepladsen. Adressen er i dag Assentorpvej 107. Her var der foruden skolestue bolig til forskolelærerinden, som også underviste de store piger i håndarbejde på hovedskolen. Både hovedskole og forskole kom til at fungere indtil 1958, hvor man flyttede til Stenmagle Centralskole, hvis nye bygninger blev indviet den 5. september 1958.
 
 
Sognets eneste gymnastiksal
 
På mange landsbyskoler var det efterhånden ikke så attraktivt for læreren at drive landbrug; læreren havde andre opgaver udover undervisning; måske var han organist, kirkesanger eller den kirkebylærer, der førte den ene af kirkebøgerne: kontraministerialbogen. Sognepræsten førte hovedministerialbogen. Der kom flere lærere fra byerne, og de kendte derfor ikke til landbrug. Skolelæreren havde i øvrigt ofte valgte tillidsposter i lokale foreninger.
 
Skolelodden i Assentorp blev bortforpagtet, og omkring 1900 nedlagdes landbruget. Staldbygningen stod tom. Førstelærer Lars Peter Andersen søgte derfor i juni 1907 Stenmagle Sogneråd om at måtte indrette gymnastiksal i den ubenyttede bygning. Sognerådet vedtog at spørge skoledirektionen i Holbæk Amt, om det kunne lade sig gøre og om mulighed for statsstøtte. Efter henvendelse til Kultur- og Undervisningsministeriet fik man i december samme år tilsagn om støtte, og sognerådet kunne igangsætte arbejdet. Tømrermester Jensen, Stenlille, fik overdraget arbejdet for 1360 kr.
 
I august 1908 stod salen færdig. Den var sognets første og foreløbig eneste gymnastiksal. Den fungerede i 50 år, for i 1958 kom der en ny skolelov, og nu der skulle være årgangsdelte klasser og faglokaler. Derfor lukkede skolen, og børn og lærere flyttede til Stenmagle. Skolebygningerne kom i privat eje.
 
I Assentorp var der skole i 101 år. Det var så lang en periode, at der i Danmark var fem konger; og der var 28 regeringsledere: først med titel af konseilspræsident og fra 1920 statsminister. Blandt de 28 var der 3 læreruddannede: landsbylæreren I.C. Christensen, friskolelæreren Klaus Berntsen og Thomas Madsen-Mygdal.
 

Lærerne i Assentorp
 
I hovedskolen var den første lærer Knud Nikolaj Carstensen Povelsen, født i Sorø. Han kom fra Orebo Skole i nabosognet Stenlille, hvor han havde åbnet landsbyskolen dér året før.
 
Povelsen afløstes af Lars Peter Andersen i 1889. Fra 1924 til 1951 var det Christen Richard Christensen, der underviste de store klasser. I årene 1952 til 1955 var Rasmus Møller Andersen i embedet. Gunnar Iversen kom til i 1957 og flyttede med til centralskolen i Stenmagle i 1958.
 
De to første forskolelærerinder kom fra det jyske. Først præstedatteren Louise Moth fra Vinding ved Vejle, som efter 14 år flyttede til forskolen i Stenmagle i 1909. Hendes efterfølger var Louise Maren Jensen Vester, gårdmandsdatter fra Trustrup på Djursland. Hun forlod Assentorp Forskole som 66-årig i 1936, hvor Else Thora Poulsen kom til og allerede efter to år holdt op igen.
 
I årene 1939 til 1947 hed forskolelærerinden Aase Ingeborg Hjorth. I hendes tid var der mange vikarer, bl.a. Povl Vejbæk. Da Aase Ingeborg Hjorth rejste, var Rigmor Schmidt vikar indtil april 1948, hvor Inge Martha Nielsen, gift Andersen med senere navneskift til Romanius, ansattes. Hun fortsatte på Stenmagle Centralskole.
 
Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
 
Den stråtækte Assentorp Skole i 1918. Til venstre bygningen, hvor der kom gymnastiksal i 1908.
 
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
Assentorp Skole
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille