Artikler / Stenmagle Mølle
 

Stenmagle Mølle

Stenmagle mølle var oprindelig en stubmølle. I 1803 gik møllen ud af drift, og der blev bygget en stor hollandsk vindmølle, som brændte i 1907. Derefter opførtes en ny hollandsk vindmølle, som havde et vindfang på 35 alen. Dertil blev der installeret en 55 HK dieselmotor ”Deutz”. Til møllen hørte også et bageri, som blev bygget i 1888, og der blev desuden drevet handel med korn og foderstoffer samt kunstgødning.

En alen er ca. 63 cm - det gamle længdemål brugtes til 1907, hvor man gik over til metersystemet.

Møllen hørte i gamle dage til de privilegerede møller og blev drevet som fæstemølle under Sorø Akademi, men i 1914 overgik den til fri ejendom.

Læg mærke til, at der er sat sejl på møllevingerne, den er klar til brug.

Hvis nogen har kendskab til personerne eller i øvrigt har kommentarer til fotoet, modtager Lokal-arkivet i Stenlille gerne informationer. Arkivet har åbent tirsdage kl. 15-17.
 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille