Sogne / Munke Bjergby sogn / Sognet lever

Sognet lever

 
Munke Bjergby Sogn og dets borgere lever fortsat – om end den tætte kontakt mellem mennesker ikke er så udbredt mere.
I gamle dage var man tæt på hinanden og sjældent alene. Huse og gårde lå tæt sammen. Senere var der lokale samlingssteder. Kirken, skolerne, smedjerne, møllerne, købmændene, brugserne, mejerierne, forsamlingshusene, missionshuset, festpladsen Dybendal og spejderhytten var alle steder, hvor man lærte hinanden at kende.
 
Skal man i dag være helt sikker på at træffe bekendte fra sit sogn, så kan man møde dem udensogns i folkeskolerne, i Naturbørnehuset, i den store nye daginstitution Sandlyng syd for Stenlille Skole og i sognegårdene. Mange ses i Ældresagen, som har lokalkomiteer både i Sorø og i Dianalund-Stenlille, i Pensionistforeningen, i Røde Kors-arbejdet, i Munke Bjergby Borgerforening, Døjringe Beboerforening og Rude- Eskilstrup Landsbylaug. Man mødes også i Naturfredningsforeningen, Grænseforeningen, Museumsforeningen, vælgerforeningerne, i Aktiviteten eller i Degneparken og på det nye Sorø Kultur- og Fritidscenter – kaldet "Værkerne". Og man træffes på rådhuset og de to museer i Sorø, på bibliotekerne og i lokalarkiverne, samt i butikkerne i Stenlille og Sorø samt i Dianalund Centret.
Stenlillehallen, Sorøhallen og Holberghallen er også nutidens mødesteder.
For meget længe siden er borgerne i sognet blevet sammenknyttede med borgere i nabosognene, og der er tidligt opstået samarbejder og familiemæssige relationer på kryds og tværs af de gamle sognegrænser.
Efter 1970 levede man i storkommunen Stenlille. Langsomt glemte mange, hvor sogne-grænsen var, og nye tilflyttere tænker ikke meget derpå. Denne udvikling er fortsat med den nye store Sorø Kommune fra den 1. januar 2007.
Men Munke Bjergby Sogn lever fortsat videre inden for sine grænser i Roskilde Stift.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille