Artikler / Nyrupgården

Nyrupgården

Marienlunds avlsbygninger er genopført efter branden i 1935. Se billedet lidt større ved at klikke på forstørrelsesmærket nederst tv. i billedet.

Nyrupgård i Stenmagle Sogn

Nyrupgård, matrikel 3a m.fl. af Nyrup i Stenmagle sogn, er en af landsbyens fem gamle gårde, der oprindelig alle lå omkring krydset Bygaden/Nyrupvej, hvor gadekæret indtil 1923 var. I dag er der kun to gårde tilbage i byen, nemlig Sandtoftegård og Langhavegård.

Indtil omkring 1938 hed gården Marienlund, og da der i midten af 1980´erne byggedes boliger på en del af gårdens areal, fik vejen her navnet Marienlunden.

Marienlund vokser

Som mange andre gårde og huse i nuværende Sorø Kommune var Marienlund en gammel fæstegård under Sorø Akademi. 1819 blev den arvefæstegård, og den fik en betydelig størrelse, da dens areal blev forøget ved sammenlægning af tre gårde i 1800-tallet; bl.a. blev Waseholmsgård tilkøbt i 1849, da Sorø Akademi solgte den på en auktion i Stenlille Kro.

Indtil 1885 lå Marienlund på det område, hvor Nyrup Baptistkirke blev opført i 1909. Men i juni 1885 opstod der brand på gården, som nedbrændte og blev genopbygget uden for byen på Kannikevej 4.

Marienlunds nye hovedbygning blev opført af røde mursten over en høj kampestenssokkel med en bred gennemgående frontespice og skifertag. Have anlagdes vest for det store stuehus. Avlsbygningerne var også af grundmur og tækket med rør - svinestalden dog med tagpap.

I 1935 var der igen ildløs; avlsbygningerne nedbrændte og nye bygninger rejstes.

For 100 år siden

Gården ejedes for 100 år siden af J. J. H. Voss-Schrader, der kom fra Søllested. Arealet udgjorde 219 tønder land. 70 køer leverede mælk til "Råbjerg" i Stenlille. Til markarbejdet var der 12 heste. Gården gav arbejde til både forvalter og fodermester, to piger samt syv daglejere. I høsten ankom yderligere fire svenske piger. Til ejendommen hørte 5 huse med i alt 12 tønder land og 5 jordløse huse.

For 50 år siden

Proprietær P. A. Havemann ejede og drev gården fra 1951 til 1983. Der var i alt 210 tønder land - heraf 190 tønder agerjord. Havemann restaurerede og moderniserede hovedbygning og forvalterbolig samt de fire arbejderhuse. Staldene var velisolerede og ventilerede med brandsikrede lofter og fliser i kostalden. Der var siloanlæg ved kostalden med de 38 køer og 46 ungkreaturer. I svinestalden var der 20 søer og 200 fedesvin. I laden kornsilo, tørreri, mølleri og magasin. Også markerne blev passet på bedste vis. Der blev drænet, kalket og gødet. Driften var fuldt mekaniseret.

Forbindelse til omverdenen

Nyrupgård med 185 tønder land - heraf 7 tønder land fredskov ejes i dag af Lissi Pedersen. Man kan formode, at Lissi Pedersen ejer en mobiltelefon. Sådan var det ikke for enkefrue Marie Schrader, som overtog gården i 1887. Da var det mere indviklet at få telefonforbindelse til omverdenen. Hun måtte slutte kontrakt med "Tersløse og Omegns Telefonselskab". Det fortælles, at forbindelsen gik via et omstillingsapparat i brugsen, hvorfra der opsattes en ledning til Marienlund.

Rækken af artikler med fotos, som Lokalhistorisk Arkiv Stenlille udsender, kan alle genlæses under Artikler på hjemmesiden: www.lokalhistorisk-arkiv-stenlille.dk

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille